No. 340 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

25.2.1804 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen skyldes datoangivelsen på det afsendte brev, som dette udkast er forlæg til.

Nicolai Abildgaard [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Andet udkast til brev: Thorvaldsen undskylder sin langvarige tavshed med sin sygdom, der har gjort ham uarbejdsdygtig.

Se original [Translation]

Gode Hr Justidsraad!
De maae tilgive at jeg isaa lang Tiid ikke har skrivet Dem til; jeg har været næsten i et hel Aar saa syg at jeg ikke har kundet arbejde og af den Aarsag saa melankolsk at jeg indnu minder har kundet sadt mig til at skrive, ieg er nu noget bedre og har igen begynd lidet at arbejde – Bÿsterne vare alle giorte paa Spekolation de til Dem udtagen hr Justidraaden undtagne og en anden af Me[n]istren[...]

Generel kommentar

Ovenstående er et udkast til Thorvaldsens brev af 25.2.1804 til Abildgaard. Udkastet er stort set identisk med indledningen til det afsendte brev. Brudstykket slutter brat – for fortsættelsen og kommentarer til brevudkastet, se det afsendte brev.
Udover dette brudstykke findes to andre udkast til samme brev; det ene har samme ordlyd som nærværende brudstykke, mens det andet må repræsentere et tidligere stadium i skriveprocessen.

Arkivplacering
m28, nr. 91,2
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Jf. Thiele I, p. 210.
Emneord
Portrætbuster, historiske personer · Portrætbuster, samtidige personer · Thorvaldsens sygdom 1803-04 · Thorvaldsens tale- og skriftsprog
Personer
Edmund Bourke
Værker
Sidst opdateret 01.09.2017 Print