The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 340 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

25.2.1804 [+]

Dating based on

Dateringen skyldes datoangivelsen på det afsendte brev, som dette udkast er forlæg til.

Nicolai Abildgaard [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Second draft of a letter: Thorvaldsen apologizes for his long silence due to an illness which has left him incapable of working and writing.

See Original [Translation]

Gode Hr Justidsraad!
De maae tilgive at jeg isaa lang Tiid ikke har skrivet Dem til; jeg har været næsten i et hel Aar saa syg at jeg ikke har kundet arbejde og af den Aarsag saa melankolsk at jeg indnu minder har kundet sadt mig til at skrive, ieg er nu noget bedre og har igen begynd lidet at arbejde – Bÿsterne vare alle giorte paa Spekolation de til Dem udtagen hr Justidraaden undtagne og en anden af Me[n]istren[...]

General Comment

This is a draft of Thorvaldsen’s letter dated 25.2.1804 to Abildgaard. The draft is almost identical to the introduction of the final letter. The fragment ends abruptly – regarding the continuation and comments on the letter draft, see the final letter.
Besides this fragment there are two other drafts of the same letter; one is identical to this fragment, while the other must represent an earlier stage in the writing process.

Archival Reference
m28, nr. 91,2
Document Type
Draft, autograph
Thiele
Jf. Thiele I, p. 210.
Subjects
Portrait Busts, Historical Persons · Portrait Busts, Contemporary Persons · Thorvaldsen's Illness 1803-04 · Thorvaldsen's Spoken and Written Language
Persons
Edmund Bourke
Works
Last updated 01.09.2017 Print