The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 340 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

25.2.1804 [+]

Dating based on

Dateringen skyldes datoangivelsen på det afsendte brev, som dette udkast er forlæg til.

Nicolai Abildgaard [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Andet udkast til brev: Thorvaldsen undskylder sin langvarige tavshed med sin sygdom, der har gjort ham uarbejdsdygtig.

See Original [Translation]

Gode Hr Justidsraad!
De maae tilgive at jeg isaa lang Tiid ikke har skrivet Dem til; jeg har været næsten i et hel Aar saa syg at jeg ikke har kundet arbejde og af den Aarsag saa melankolsk at jeg indnu minder har kundet sadt mig til at skrive, ieg er nu noget bedre og har igen begynd lidet at arbejde – Bÿsterne vare alle giorte paa Spekolation de til Dem udtagen hr Justidraaden undtagne og en anden af Me[n]istren[...]

General Comment

Ovenstående er et udkast til Thorvaldsens brev af 25.2.1804 til Abildgaard. Udkastet er stort set identisk med indledningen til det afsendte brev. Brudstykket slutter brat – for fortsættelsen og kommentarer til brevudkastet, se det afsendte brev.
Udover dette brudstykke findes to andre udkast til samme brev; det ene har samme ordlyd som nærværende brudstykke, mens det andet må repræsentere et tidligere stadium i skriveprocessen.

Archival Reference
m28, nr. 91,2
Document Type
Draft, autograph
Thiele
Jf. Thiele I, p. 210.
Subjects
Portrait Busts, Historical Persons · Portrait Busts, Contemporary Persons · Thorvaldsen's Illness 1803-04 · Thorvaldsen's Spoken and Written Language
Persons
Edmund Bourke
Works
Last updated 01.09.2017 Print