The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 339 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

25.2.1804 [+]

Dating based on

Dateringen skyldes datoangivelsen på det afsendte brev, som dette udkast er forlæg til.

Nicolai Abildgaard [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

First draft of a letter: Thorvaldsen apologizes for his long silence due to an illness which has left him incapable of working and writing. He asks Abildgaard to sell the busts he has sent to Denmark and give any profits to his father. He informs Abildgaard of the price of a bust and thanks him for having recommended him for commissions for Christiansborg palace.

See Original [Translation]

Gode Her Justids Raad! meget lange Tiid
De maae tilgive at ieg ikke efter Skyldighed har skrivet Dem til; jeg har al den Tiid været saa Sÿg at ieg slet ikke har kundet arbejde og af den Aarsag saa melangkolsk at ieg minder har kundet opfylde den angeneme Plig at skrive til min Velynderre. Hvad mine Buster de øvrige angaaer aaverlader ieg ganske til Dem Her Justisraad at bestemme Deres Værd. jeg veed ikke hvor meget af Omkostningerne for fragt og deslige der vil komme paa min Side, da jeg formoder at Academiet betaler det som ieg har bestem[t] til Samme. Skulde De endnu kunde giøre noget mere ud af Busterne og saa ønsker jeg at De vilde anvende det paa min Fader Da ieg har ikke endnu været istand til at kunde bidrage noget til mine Forældre[s] Bedste og takker Her Justitsraaden for den Godhed De har havt for dem,
jeg forlod mig paa at Madam Brun[...]
Busterne vare alle gjote paa Spe Spekulation De til Hr Ju[stitsraaden] undtagene og en anden af menesteren Burgh i Madrid for Vilken ieg alt hog har taget modtaget Betaling ieg veed ikke om Hr kapetain Kapetain Berger efter mig Brev til ham har udtaget Denne af Kassen. Hvis ikke beder ieg tilsænde ham denne med en sigger Sekker Leælighed
– en Byste af den storelse som de ieg har sent vil omtrent [komme] paa en 30–40 Piaster. Midlertid er De saa god at lade mig vide hvilke De ønsker Da det vist vist skulde blive besørgede paa det oekonomiskeste.
– Endnu maa ieg takke Dem for Derris anbefaling til Slottes Arbejde som ieg vist skal udføre med al mulig flid jeg anbefaler mig Deres Godhed og forbliver De[res]

Deres f
Dem Forbun dende dene

General Comment

This is a draft of the letter that still exists today. There is another draft and a fragment of this, which must represent a later stage in the writing process as they are closer to the final version.
See this final version for comments on the parts of the draft that are repeated there.

The present draft is characterized by deletions and spelling mistakes, which probably means that Thorvaldsen wrote it himself. Regarding the sculptor’s abilities as a letter writer, see the related article Thorvaldsen’s Spoken and Written Language.

The draft is written on a sheet of paper which also contains texts that must be exercises, fantasies or, most likely, transcripts.

Archival Reference
m28, nr. 22,1
Document Type
Draft, autograph
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Commission for Christiansborg · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1798 and 1802 · Portrait Busts, Historical Persons · Portrait Busts, Contemporary Persons · Thorvaldsen's Parents · Thorvaldsen's Illness 1803-04 · Thorvaldsen's Spoken and Written Language · Thorvaldsen's Works, Copies after Antiquity · Thorvaldsen's Works, Prices
Persons
Johan Hartvig Ernst von Berger · Edmund Bourke · Friederike Brun · Gotskalk Thorvaldsen · Karen Thorvaldsen
Works
Last updated 21.04.2015 Print