The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 331 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

February 1804 [+]

Dating based on

Teksten er ikke dateret, men må antagelig stamme fra omkring februar 1804, da det er skrevet på samme ark som et brevudkast til brev af 25.2.1804 fra Thorvaldsen til Abildgaard. Det kan dog ikke udelukkes, at tekststykkerne kunne være nedskrevet på et tidligere tidspunkt, da Thorvaldsen var kendt for at genbruge de papirstykker, der ifølge bl.a. Thiele I, p. VII hobede sig op i et af hans værelser.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

A sheet with text fragments – possibly transscriptions – written by Thorvaldsen for his own purpose. The first passage has a fictional character, the second seems to be grammar and spelling exercises.

See Original [Translation]

Der ere vi alle Frue! Fulde af den største Urolighed for at høre Enden af den stalkkels Dioninas[?] Hestorie som saa meget enteresserer os. Den blev staaende just der hvor den Ulykkelige overrumplet i en Have kastede set Port[r]ait. Jeg syntes, at dette verkeligen er stor Daarskab og jeg lagde til, at jeg aldrig kunde ægte Den Pige, som jeg gjerne vilde efterdi jeg tænkte at man neppe saae hende skride frem paa Dydens Bane, da man allerede saae Hende vige tilbage. Jeg erindrer vel lille kjere! Deres AnMærkning som kom noget for tidhig; og det var for sildigt tel at give Dem det skyldte[?]. De kjeder lidt det menskelige hjærte dersom De tænke saaledes. Troer De maaske at man i fireogtyve Timer kan telintetgjøre en vane som er endgroet i fra Barnsbene[?] De har aldrig vedst hvad det var at modstaa eget Hjærtes Følelser[.] Dette bliver altid Herre til sin engen Skam[.] i Begyndelsen af Omvendelsen falder man og vender om.
Men hvorledes kan de sige Frue! at Dionina ikke er omvendt da hun i fireogtyve Timer[…]
et Sup Substantiv er et Ord / som i sig selv endeholder et fludt fuldt Begreb. Det kjendes B bedst derpaa; at man kan ligge Artiklen for eller bag til dem for Exsempel Guld / Guldet Byld / en Byld Bylt Bylten Kort et Kortet[.] Disse Desse have alle store begyndelses Bogstaver. Substantiverne have to Endelser i Enkelttallet: nemlig den benævnende benænede benænende benævnende, hvorri man lege frem benævner en Tegng Ting for Exsempel Goldvet Gulvet Gulv, Øye, Mund Spjæl Spejl Haaer Haar. og den E ejende Endelse som dannes af tilkjendegever at en Ting ligesom E ejer end anden for Eksempel Pandens farve Bordets Fad Hvilenn Villiens Bøyelse Jordens Pløy Pløynigig Pløyning Tjenerens Herre[.] Denne endelse dannes af den første ved at lægge S til den. I Flere Fleertallet forholder det sig ligeledes der ere anden en benævnende og en ejende Endelse hvilke ligeledes af den benævnede ved at tilføye den S[.] I er en Vokal og udtales som i Ordet Iagtage naar det ikke smelter sammen i Udtalen med nogen Anden Vokal fE: Irgang Rige, ride Ride, Rie Rie. jjod derimod er en Kon Konsonant, (Medlydende det er som lyder med en Anden) og udtales som i Rje Reje Jagt naar ikke som det sme[l]ter sammen med en Vokal og altsaa har Kaka Ke Karakteren Karakteren af en K Konsonant: Saaledes i neje Hoj Hejse Res Rejse Jubille Jubilæum Jubilæum Jørgen L

[i margen på s. 3:]
en Bane er bedre end en anden
Barn
B Barn
Papir Jeren
Jeren Jeren
Staael
Kover Staal
Kaaber
Blye Guld
Sølv
Benævnende
ten messing
Jejer Jejer
messeng

[i margen på s. 4:]
Spejl Spæl Spejl Spejl

General Comment

These strange texts are found on pages 3 and 4 of a sheet which also contains one of Thorvaldsen’s drafts of 25.2.1804 to Abildgaard.

The meaning of the fragments is unclear. They may be exercises, fantasies, or perhaps copies. If nothing else, the texts show Thorvaldsen’s writing difficulties, see the related article Thorvaldsen’s Spoken and Written Language.
The text is in two parts: Thiele I, p. 207 suggests that Thorvaldsen may have copied the first mysterious text from “…some Danish novel – maybe ‘Ildegerte’, which he had brought with him …” Thiele is here referring to August von Kotzebue’s novel Ildegerte, Königin von Norwegen. Historische Novelle, 1788, which in P.D. Faber’s Danish translation (1791) was entitled Ildegerte, Dronning i Norge en historisk Novelle. Thorvaldsen had brought the novel with him on his journey from Denmark and mentions it in his travel journal from 1797.
It has not been possible to find the fragment in the Danish translation of Ildegerte.
The second part of the document deals with grammatical matters. It is conceivable that Thorvaldsen copied the text from a grammar. In that case, it is not the Danish linguist Jacob Baden’s Forelæsninger over det danske Sprog, eller resonneret dansk Grammatik, Copenhagen 1792. It is also possible, as Thiele I, p. 206-207 suggests, that Thorvaldsen has written down the basic rules of grammar under Georg Zoëga’s guidance.
Most of the text is reproduced in Georg Brandes, op. cit. He wonders what may be the meaning of the first mysterious story without coming to any conclusion. He thinks that the second part of the text is just an exercise.

Archival Reference
m28, nr. 22,2
Document Type
Draft, autograph
Thiele
Omtalt hos Thiele I, p. 207.
Other references

  • Georg Brandes: ‘Fra Thorvaldsens Ungdom’, in: Liv og Kunst, 1929, p. 104-105, hvor teksten gengives med afvigelser fra denne transskription.

Subjects
Thorvaldsen's Education · Thorvaldsen's Spoken and Written Language
Last updated 13.04.2015 Print