The Thorvaldsens Museum Archives

Back to B

Edmund Bourke

Bourke var dansk gesandt i Napoli 1793-1797, hvor han februar 1797 mødte Thorvaldsen på dennes vej mod Rom, se Thorvaldsens dagbog 1797.
Han var også gesandt i Stockholm 1798-1801, hvor han blev bekendt med den svenske billedhugger Johan Tobias Sergel. 7.8.1801 blev han udnævnt til gesandt i Madrid, og hans diplomatiske karriere fortsatte i bl.a. London og Paris, hvor han døde, jf. Marquard, op. cit. Han ligger begravet på Père Lachaise-kirkegården.
Han synes at have stået på god fod med Abildgaard også, jf. brev af 4.10.1801 fra Abildgaard til Thorvaldsen.

Thorvaldsen udførte 1800 en portrætbuste af Edmund Bourke, A900, som diplomaten må have bestilt, før han forlod Italien i 1798, muligvis allerede, da han mødte Thorvaldsen i Napoli i 1797. Men det er dog sandsynligt – som foreslået af Else Kai Sass, op. cit. – at busten blev fremstillet efter en model af billedhuggeren Domenico Cardelli, hvis død i 1797 kan være forklaringen på, at Thorvaldsen fik overdraget opgaven at fuldføre busten i marmor. Om Bourke og bustens historie se Sass, op. cit.

Værker på Thorvaldsens Museum

Se Bourke repræsenteret i Samlingerne.

References

  • Emil Marquard: Danske gesandter og gesandtskabspersonale indtil 1914, København 1952, p. 242, 266, 373.
  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 56-70.

Last updated 25.02.2014

Edmund Bourke #

Edmund Bourke

1761-1821 Danish, irish Diplomat og greve
To Thorvaldsen1 Doc.

Mentioned in11 Doc.