The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 337 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

25.2.1804 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Nicolai Abildgaard [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til / S:T: / Hr Justidsraad N: Abildgaard

Abstract

Thorvaldsen apologizes for his long silence due to an illness which has left him incapable of working and writing. He asks Abildgaard to sell the busts he has sent to Denmark and give any profits to his father. He informs Abildgaard of the price of a bust and thanks him for having recommended him for commissions for Christiansborg Palace.

[Translation]

Rom d: 25 Febr. 1804.

Gode Hr Justidsraad!
De maa tilgive at jeg i saa lang Tiid ikke har skrevet Dem til, jeg har været næsten et helt Aar saa syg at jeg ikke har kundet arbejde, og af den Aarsag saa melankolsk at jeg endnu mindre har kundet sat mig til at skrive. Dog er jeg nu noget bedre og har igjen begyndt at arbejde lidet.
Bysterne vare alle gjorde paa Spekulasion, de til Hr Justidsraaden undtagne og en anden af vores Menister Bucke i Madrid. Jeg veed ikke om Hr Kapitain Berger efter mit Brev til ham har udtaget denne af Kassen, hvis ikke, beder jeg at De ville være saa god, at besørge ham den tilsendt med en sikker Lejlighed. Hvad de øvrige angaaer overlader jeg ganske til Dem at gjøre dermed som De bedst synes. Jeg veed ikke hvor meget af Omkostningerne for Fragt og deslige der vil kom paa min Side, da jeg formoder at Academiet betaler det, som jeg har bestemt til at forevises samme. Skulde De kunne giøre noget mere ud deraf saa ønsker jeg at De vilde anvende det paa min Fader. Da jeg ikke endnu har været istand til at kunde bidrage noget til mine Forældre[s] Bedste[,] jeg takker Justidsraaden forbindligst for den Godhed De har havt for dem – En Byste af den Størelse som de ieg har sendt vil omtrent koste 30-40 Piaster. Midlertid er De saa god at lade mig vide hvilken De ønsker da de vist skulde blive besørgede paa det oekonomiskeste[.] Hr Baron Schubart har lovet at gjøre alt muligt for mig, naar De nu med Deres sedvanlige Godhed som jeg ogsaa erkjænder af Deres Anbefaling til Slottets Arbejde vil bidrage til mit Bedste saa troer jeg vist. jeg kunde udføre Arbejdet for mindre end i Kjøbenhavn – Jeg anbefaler mig fremdeles Deres Godhed og henlever Deres forbundne B. Thorvaldsen

General Comment

This letter is an answer to Abildgaard’s letter of 17.1.1804, but Thorvaldsen does not even mention what must have made the strongest impression on him in Abildgaard’s letter, i.e. the news about his mother’s death.
It appears from a letter of 28.2.1804 from his good friend C.F.F. Stanley that Thorvaldsen had been informed of her death at this time.


There are three drafts of this letter, one, which represents an early stage in the writing process, and another later, which is more or less identical to the present finished version, plus a fragment of this.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 2337, 2º.
Document Type
Document, autograph
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 210-211.
Subjects
Commission for Christiansborg · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1798 and 1802 · Portrait Busts, Historical Persons · Portrait Busts, Contemporary Persons · Thorvaldsen and Raphael · Thorvaldsen's Parents · Thorvaldsen's Illness 1803-04 · Thorvaldsen's Works, Prices
Persons
Johan Hartvig Ernst von Berger · Edmund Bourke · Herman Schubart · Gotskalk Thorvaldsen · Karen Thorvaldsen
Works
Last updated 16.01.2018 Print