The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 328 of 10246
Sender Date Recipient
Nicolai Abildgaard [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Under et stykke papir anes et laksegl og et stykke snor til at lukke det sammenfoldede brev.

17.1.1804 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Til / Her Thorvaldsen / i / Rom

Abstract

Abildgaard is happy about Thorvaldsen’s success in Rome. He has received the busts Thorvaldsen sent to Copenhagen after they have been left outside for more than a year. He asks the price of the busts and wonders whether Thorvaldsen has any special plans for them. The busts are now in the care of Crown Prince Frederik (6.), to whom Abildgaard has suggested that Thorvaldsen should remain in Rome in order to work on the commissions he will receive for Christiansborg Palace.
 Abildgaard tells Thorvaldsen that his mother has died, and that he helps Thorvaldsen’s father as much as he can.

See Original [Translation]

17de Jan 1804

Kiære Ven,
Uagtet ieg icke hører noget fra dem uden paa anden Haand, saa kan ieg icke unlade at tilkiendegive dem den glæde ieg føler ved den fremgang de har giort, da ieg uforandret er deres oprigtige Ven.
De Büster de har sendt mig, har ieg nu først faaen, men de ere bleven meget bedærvede af dybe Rust Pletter, da Kassen har staaen under aaben Hemmel i 15 Maander mig uafvidende. Tak for Raphael, som er mindre beskadiget end alle de andre. lad mig vide hvad ieg maa sælge de tilsendte Byster fore, eller om nogle af dem har Bestemmelse. ieg har forevist dem ved Hoffet, og de staa alle hos Kron Prindsen og da man har besluttet at give dem Arbeide ved Slottet som nu skal bygges, har ieg foreslaven at man skulde lade Dem giøre dette Arbeide i Rom, som har funden biefald, lad mig nu vide om de ere dermed tilfreds, som ieg dog haaber, da her icke er et Menniske der kan arbeide i Marmor, saa De kunde være tient dermed.
Om de icke allerede veed det, vil ieg hermed lade Dem vide Deres Moder er død og begraven for 14 dage siden, naar Deres Fader trænger kommer han til mig og ieg giver ham den understøttelse ieg formaar, som ieg for fremtiden skal vedblive for Deres Skyld.
naar De skriver mig til vil ieg bede dem lade mig vide hvad en Büste som en af dem De har sendt kunde koste, med Marmor og Arbeidsløn for en god arbeider der giorde det under deres opsyn. NB. De maatte icke fortiene noget der ved da det er for mig selv, og ieg har icke raad at betale Dem som ieg gierne vilde. bliv saa lyckelig som ieg ønsker Dem der altid er Deres uforanderlig

Ven Abildgaard

General Comment

Abildgaard is not consistent in his use of capital D in the polite form of the second-person pronoun (De, Dem, Deres). The letter has been faithfully transcribed, cf. the Editorial Principles of this publication.

Archival Reference
m1 1804, nr. 1
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 209-210.
Subjects
Commission for Christiansborg · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1798 and 1802 · Marble Carving · Portrait Busts, Historical Persons · Portrait Busts, Contemporary Persons · Thorvaldsen and Raphael · Thorvaldsen's Continuance in Rome · Thorvaldsen's Parents · Thorvaldsen's Works, Copies after Antiquity · Thorvaldsen's Workshop Practice
Persons
Frederik 6. · Gotskalk Thorvaldsen · Karen Thorvaldsen
Works
Last updated 22.01.2018 Print