The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 327 of 10246
Sender Date Recipient
Jacqueline Schubart [+]

Sender’s Location

Napoli

10.1.1804 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af afskriften.

NN [+]

Recipient’s Location

København?

Abstract

Et brevfragment antagelig fra Jacqueline Schubart, der taler for at støtte Thorvaldsen. Fragmentet var muligvis tiltænkt Charlotte Schimmelmann.

See Original

Copie
...
Si l’on encourage à présent Thorvaldsen et qu’il n’a pas besoin de penser au suite[?] necessaire, il deviendra le Praxitele de son siècle, tres digne de remplacer un jour Canova, lorsque l’age mettra des bornes à l’activité de celui-ci. dejà le Jason de Thorvalds:, anonce plus de genie que le Persée de Canova, on en convient à Rome – –
Cependant notre Thorvaldsen risque de tomber en Melancolie, et de devenir inutile si on ne relêve son Courage. il aurait besoin pour sa santé d’une nourriture plus succulente que celle des jeunes artistes a Rome, qui souvent pour etre mal nourris[?] sont exposés à des maladies, ce qui a été le cas de Thorvaldsen dejà. il est rangé, oeconome et de bonnes moeurs; il ne demandera point du superflu – –

Naples le 10 Janiv: 1804.

General Comment

Som det fremgår, er dette dokument en kopi af en del af et formodentlig længere brev, hvis opholdssted ikke kendes. Afskriften er ikke foretaget af Thiele.

Pga. denne usikkerhed om originalbrevet er hverken afsender eller modtager identificeret med sikkerhed. Thiele I, p. 205 antager, at brevfragmentets ophavskvinde er Jaqueline Schubart på grundlag af et stilistisk argument, og fordi brevfragmentet er dateret 10.1.1804 i Napoli, hvor familien Schubart befandt sig på daværende tidspunkt. Brevskriveren må i alle tilfælde have været en person, der bekymrede sig om Thorvaldsens karriere og helbred, så antagelsen forekommer sandsynlig.
Mht. modtagerens identitet er der ikke mange ledetråde i fragmentet. En sandsynlig mulighed synes dog at være Jacqueline Schubarts svigerinde, Charlotte Schimmelmann, da brevet er affattet på fransk, hvad der ofte var kutyme for Schimmelmanns korrespondance, se fx breve af 7.11.1803 og 2.11.1804, og da brevet antagelig er stilet til en person i København, der skulle involveres i bestræbelserne på at hjælpe Thorvaldsen, sådan som det på flere måder var tilfældet for Schimmelmann, se mere herom i referenceartiklen Thorvaldsens forbliven i Rom 1803-04.

Archival Reference
m30 II, nr. 3
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 205-206.
Subjects
Patronage · Thorvaldsen and Canova · Thorvaldsen as Phidias or Praxiteles · Thorvaldsen's Continuance in Rome · Thorvaldsen's Illness 1803-04
Persons
Antonio Canova
Last updated 13.10.2014 Print