No. 327 af 10318
Afsender Dato Modtager
Jacqueline Schubart [+]

Afsendersted

Napoli

10.1.1804 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af afskriften.

NN [+]

Modtagersted

København?

Resumé

Et brevfragment antagelig fra Jacqueline Schubart, der taler for at støtte Thorvaldsen. Fragmentet var muligvis tiltænkt Charlotte Schimmelmann.

Se original

Copie
...
Si l’on encourage à présent Thorvaldsen et qu’il n’a pas besoin de penser au suite[?] necessaire, il deviendra le Praxitele de son siècle, tres digne de remplacer un jour Canova, lorsque l’age mettra des bornes à l’activité de celui-ci. dejà le Jason de Thorvalds:, anonce plus de genie que le Persée de Canova, on en convient à Rome – –
Cependant notre Thorvaldsen risque de tomber en Melancolie, et de devenir inutile si on ne relêve son Courage. il aurait besoin pour sa santé d’une nourriture plus succulente que celle des jeunes artistes a Rome, qui souvent pour etre mal nourris[?] sont exposés à des maladies, ce qui a été le cas de Thorvaldsen dejà. il est rangé, oeconome et de bonnes moeurs; il ne demandera point du superflu – –

Naples le 10 Janiv: 1804.

Generel kommentar

Som det fremgår, er dette dokument en kopi af en del af et formodentlig længere brev, hvis opholdssted ikke kendes. Afskriften er ikke foretaget af Thiele.

Pga. denne usikkerhed om originalbrevet er hverken afsender eller modtager identificeret med sikkerhed. Thiele I, p. 205 antager, at brevfragmentets ophavskvinde er Jaqueline Schubart på grundlag af et stilistisk argument, og fordi brevfragmentet er dateret 10.1.1804 i Napoli, hvor familien Schubart befandt sig på daværende tidspunkt. Brevskriveren må i alle tilfælde have været en person, der bekymrede sig om Thorvaldsens karriere og helbred, så antagelsen forekommer sandsynlig.
Mht. modtagerens identitet er der ikke mange ledetråde i fragmentet. En sandsynlig mulighed synes dog at være Jacqueline Schubarts svigerinde, Charlotte Schimmelmann, da brevet er affattet på fransk, hvad der ofte var kutyme for Schimmelmanns korrespondance, se fx breve af 7.11.1803 og 2.11.1804, og da brevet antagelig er stilet til en person i København, der skulle involveres i bestræbelserne på at hjælpe Thorvaldsen, sådan som det på flere måder var tilfældet for Schimmelmann, se mere herom i referenceartiklen Thorvaldsens forbliven i Rom 1803-04.

Arkivplacering
m30 II, nr. 3
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 205-206.
Emneord
En fri mand. Thorvaldsens forbliven i Rom · Mæcenvirksomhed · Thorvaldsen og Canova · Thorvaldsen som Fidias eller Praxiteles · Thorvaldsens sygdom 1803-04
Personer
Antonio Canova
Sidst opdateret 13.10.2014 Print