No. 310 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

7.11.1803 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Charlotte Schimmelmann [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Bønskrift fra Thorvaldsen udarbejdet sammen med Herman Schubart til dennes søster. Hun bedes bruge sin indflydelse på, at Thorvaldsen modtager opgaver fra den danske regering, så han kan blive endnu to år i Rom.

Se original [Translation]

Rome le 7 Novembre 1803

Madame la Comtesse

Pardon si un inconnu ose s’adresser à Vous; mais on dit que Vous êtes si bonne, si sensible aux malheurs d’autrui, et si j’en juge d’après l’excellent Coeur de Votre respectable Frere, je dois Vous supposer la Dame la plus accomplie qui puisse exister. On m’a toujours dit Madame la Comtesse que Vous ne cessiés de faire le bien, que Vous Vous interessiés aux Arts, aux Artistes, et a Ceux qui ont des talents. Les miens ne sont enverité pas forts grands, mais je sens que si le destin se lasse de me persecuter, je ne serai pas indigne d’etre Votre Compatriote Madame la Comtesse. Je sais que Monsieur Votre frere Vous a parlé de moi, de mes ouvrages, et de mes malheurs. Il Vous aura dit ce que son Coeur sensible lui aura inspiré, et je suis bien persuadé qu’il Vous a trop dit, mais je ne Vous cache pas que si par Vos bontés je pouvois obtenir de quoi vivre encore deux ans, je deviendrai un artiste habile. Vous voyés Madame la Comtesse que j’ose Vous parler avec franchise même au depends de la modestie, et cela Vous prouve combien ma confiance en Vous est grande. Si le Roi m’accorde quelque secours, je m’engagerai à travailler pour Sa Majesté. On n’a qu’a me donner le sujet que j’excécuterai avec enthousiasme puisqu’il s’agira de me rendre digne de Votre bienveillance. Les fraix du marbre devroient etre pour le Compte de la Cour parceque je n’ai aucun moyen pour y supléer moi meme; mais l’ouvrage seroit excecuté a raison de ce qu’on me donneroit anuellement, et pour m’acquitter envers un Gouvernement paternel qui ne me doit rien, mais auquel je dois tout le bonheur qu’il repand sur ma chere patrie.
Ma hardiesse est grande Madame la Comtesse de m’adresser à Vous; mais Votre bonté est plus grande encore, et cela me rassure. D’ailleurs c’est Monsieur Votre Frere qui m’a donné du Courage, et c’est lui qui me permet de Vous écrire tandis que je n’ose pas meme m’adresser à Son Excellence le Comte Reventlow qui fut de tout tems mon protecteur, et moins encore a Son Excellence Monsieur le Comte Votre Epoux, quoique je sache qu’il a la plus belle ame, et le caractère le plus noble.
J’ai l’honneur de me signer avec le plus profond respect et la plus grande admiration

Madame la Comtesse
Votre très humble et très obeissant serviteur

Generel kommentar

Dette bønskrift til Herman Schubarts søster er skrevet af Schubart selv på hans karakteristiske konceptark, hvor kun den ene spalte af papiret er udfyldt. Om ordlyden udelukkende skyldes Schubart, vides ikke, men det er sandsynligt, at Thorvaldsen har overladt det helt til sin villige velgører at udforme bønskriftet, både fordi det var stilet til hans søster, og fordi det skulle skrives på fransk – hendes foretrukne brevskrivningssprog – som Thorvaldsen antagelig ikke beherskede godt nok til at kunne skrive et velklingende og fejlfrit brev, jf. evt. referenceartiklen Thorvaldsens tale- og skriftsprog. Det kunne dog også tænkes, at Thorvaldsen ikke brød sig om at bede om hjælp på denne direkte facon, og at han derfor overlod det til Schubart at forfatte brevet.
Thiele er slet ikke i tvivl om, at Schubart er ophavsmand til det, han kalder “…denne fade, krybende, Thorvaldsen i enhver Henseende uværdige, Skrivelse…”, jf. Thiele I, p. 203 og 205. Thieles kritiske kommentar skyldes formodentlig ikke kun dette brev. Hans negative indstilling til Schubarts person var nok også foranlediget af, at forholdet mellem Thorvaldsen og Schubart blev knap så hjerteligt i slutningen af 1810’erne, og at Schubarts ry i eftertiden blev en anelse blakket, se mere herom i hans biografi. Thieles kommentar er skrevet i bagklogskabens lys: Han vidste, hvordan forholdet mellem mæcen og billedhugger senere udviklede sig, og vurderede derfor ikke dette brev efter de omstændigheder, der gjaldt for Thorvaldsen i 1803.
For uanset Thieles misbilligelse, så havde brevet nemlig den ønskede effekt. Grevinden skrev tilbage til sin bror 10.12.1803: “…jeg [er] blevet ret inderlig rört ved at igiennemlæse hans Brev, og min Mand er heller ikke blevet ligegyldig derved…”, se brev af 21.1.1804.

Brevudkastet var et led i de bestræbelser, Schubart foranstaltede 1803-04 for at skaffe Thorvaldsen støtte i Danmark til at fortsætte sin karriere i Rom, se referenceartiklen Thorvaldsens forbliven i Rom omkring 1803-04.
Nærværende brevudkast resulterede med sikkerhed i et afsendt brev, eftersom Schimmelmann i december 1803 skrev til sin bror, at hun var begyndt at virke for Thorvaldsen i Danmark. Dette fremgår af Schubarts ovennævnte brev af 21.1.1804, hvori han informerede Thorvaldsen om sagens positive udvikling.
Brevudkastet blev sandsynligvis udfærdiget i Rom som noget af det sidste, Schubart tog initiativet til, inden han rejste til Napoli, hvortil han han straks meddelte sin ankomst til Thorvaldsen i brev af 12.11.1803.

Arkivplacering
m28, nr. 18
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist Herman Schubart
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 203-205.
Emneord
En fri mand. Thorvaldsens forbliven i Rom · Mæcenvirksomhed
Personer
Christian 7. · Christian Ditlev Reventlow · Ernst Schimmelmann · Herman Schubart
Sidst opdateret 21.09.2018 Print