The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 341 of 10246
Sender Date Recipient
C.F.F. Stanley [+]

Sender’s Location

Napoli

Information on sender

Rødt laksegl med slyngmonogram, meget itu, men samme som i brev af 7.2.1804: CFS
Poststempel: NAPOLI [med rødt]

28.2.1804 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A Monsieur / Monsior B. Thorvaldsen / Artiste pensionaire D. S: M Danoise / chez Monsior Rosler Lucandire Tedesko / nella Strada Condotti. / à / Roma

Abstract

Stanley is recovering from his illness and has visited Schubart, who has informed him of the death of Thorvaldsen’s mother. Stanley tries to comfort him.
Stanley has economic problems and expects to receive a bill of exchange from Denmark any day. He therefore asks Thorvaldsen to inquire whether any letters have arrived for him in Rome and, if so, to forward them to him in Naples.

See Original [Translation]

Napel d 28 Februar
1804.

Beste Gode Ven!

I gaar var jeg for første Gang i denne Maaned, og efter denne min sidste udstandene Sygdom hos vaares Gode Menister Baron Schubardt, hvor jeg da som Ven udrettede det du havde Paalagt mig. her fik jeg ogsaa høre at du haver mistet din Gode Moder[.] Lad en sand Ven dele denne Sorg med dig, jeg ved hvor smertelig det er at forlade sine Forældre en sige miste dem, jeg er ogsaa i det tilfælde daglig at vente disse forlader mig. da de begge er meget Gamle, men lad os være Mend, og bære vores Sorg som saadanne, jeg siger altsaa intet meere end det giør mig inderlig und paa dine Vegne og som sagt af et Oprigtig hierte deler din Sorg med dig –
I Dag er jeg ikke i Humor at skrive dig min Ven lange Breve du skal have det tilgode da jeg haver meget at skrive om. Aarsagen til midt slette Humør er dette at min Vexsel den jeg skulde have fa[a]et sidst i Januari ej ennu er kommedt og dette setter mig ej i en liden Forlægenhed, Giør mig altsaa den Tieneste at forrespørge paa Posten og hos Cunsulen Her Zoega, om intet Brev der skulde være til mig er et saadant der saa send mig det uforhind[r]et med Søndags Posten, og i alle tilfælde et Par Ord til mig denne sag angaaendes med omgaaendes Post: Du forbinder derved din Evig uforanderlige Ven og Broder

C F Stanley

en Galop

General Comment

Brevet er skrevet med gotiske bogstaver. Stanley vekslede mellem gotisk og latinsk håndskrift i sin breve til Thorvaldsen, sandsynligvis som en konkret indikator for hans sygdomstilstand. Om dette, se Et venskab set gennem skriftbilleder.

Archival Reference
m1 1804, nr. 4
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
On Familiar Terms with Thorvaldsen · Thorvaldsen's Continuance in Rome · Thorvaldsen's Parents
Persons
Vincenz Rössler · Herman Schubart · C.F. Stanley · Karen Thorvaldsen · Georg Zoëga
Last updated 01.03.2018 Print