The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 25.2.1804

Dvs. i spekulationsøjemed, på beregning, jf. betydning 2) i Ordbog over det danske Sprog.

Last updated 29.12.2008