Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 342 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Ultimo februar 1804 [+]

Dateringsbegrundelse

Udkastet er udateret, men det skal sandsynligvis dateres til slutningen af februar 1804 af to grunde: Udkastet er skrevet bag på et andet brevudkast til Abildgaard, som ganske vist også er udateret, men som er forlæg til Thorvaldsens brev af 25.2.1804.
Desuden omtaler Thorvaldsen her sin mors død, som han netop var blevet informeret om i Abildgaards brev af 17.1.1804.

Gotskalk Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Resumé

Brudstykke af brevudkast, hvori Thorvaldsen fortæller om sin sygdom, samt at han har fået nyheden om sin mors død fra Nicolai Abildgaard. Han beder sin far fortælle, hvem der understøtter ham.

Se original [Translation]

Gode Fader!
Efter at have været Syg et hel aar og i al den tiid ikke har kundet arbede som har sat mig i end forfaning som er udbeskrivelig og da ieg nu var begynde at komme mig lidet faaer ieg de gruelige efterretning for Justidsraad Abildgaard. hvorledes det gor Skriv mig dog til, og lad mig hvide alt[,] nenv mig de der har giordt noget for Ders Beste

Generel kommentar

Thiele I, p. 212 tvivler på, at dette udkast blev til et færdigskrevet og afsendt brev. Men eftersom Gotskalk Thorvaldsen i sit brev af 20.10.1805 svarede på, hvem der havde gjort noget for ham – hvad Thorvaldsen spørger om her – så må et brev være nået frem til København.
Man kan undre sig over, at dette brevudkast ikke omtaler det, der i den grad havde skuffet hans forældre, nemlig hans forbliven i Rom, se fx faderens irettesættelse af 3.5.1803. Emnet kan dog være blevet berørt i det afsendte brev.

Arkivplacering
m28, nr. 91,1
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 212.
Emneord
Thorvaldsens forældre · Thorvaldsens sygdom 1803-04
Personer
Nicolai Abildgaard
Sidst opdateret 21.04.2015 Print