Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 501 af 10246
Afsender Dato Modtager
Gotskalk Thorvaldsen [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rester af segl.

20.10.1805 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Til S: T: / HrB: Thorvaldsen / I Rom

Resumé

Gotskalk Thorvaldsen tager afsked med sin søn og undskylder sit sidste brev. Han fortæller, at han har anbragt nogle af sønnens ejendele hos hans venner. Han glæder sig over den rosende omtale af sønnen i de danske aviser.

Se original
Kiære Søn Kiøbenhavn d 20de October 1805

Skulde jeg i min sidste Skrivelse have brugt naagle haar[d]e Udtrykk da vil jeg bede at du vil skiule dem under Kiærligheds Kaabe. Du kan forestille dig hvorledes jeg var til mode, da jeg kom i Varto, og skulde der vere i mellem halte blinde stumme og alle Slags Krøvlinger. Jeg veste selv knap hvad jeg skrev i Forbittr[el]se. Hvad din Skrivning angaar da skriver du gott nokk til at lese[,] det skal ei fremvises for naaget Collegiom, skrev du litt flittigere vilde det falde af sig selv, der er aldrig naagen stor Kunstner [som] skriver gott. Der er ei en eneste af dine Ven[n]er der haver bragt mig naagen Helsen fra dig. Der er heller ingen af dine Venner der har giort mig naaget gott untagen Hr Justetz[r]aad Abelgaard. Han gav mig tilielp til din Moders Begravelse 10rd. For den Ære Skyld lod jeg hende begrav[e] so hederlig at det kostede mig 53rd som jeg har siden maatt arbeide for at betale. Gud ved hvorledes min bliver og lige gott kan det vere. Jeg forlangte noget Hielp af Westerne men forgiæfes. Den storsnudede Murmester sagde Du aldrig havde bedet ham at giøre mig naaget gott men din Moder. Jeg gav ham til Svar i Fald han havde givet din Moder Penge var det ei Takk verd, for hun brugte dem til at sette dem bort i Lodderiet og aldrig til Huses Nytte. Af Tømmermester West har jeg faaet 5rd da jeg skulde i Varto og af Abelgaar 15r for at indfrie mine Senge Klæder som jeg skulde bringe i Varto for at ligge paa. Da din Moder var syg flyde Abelg: mig 2 Gange 5 rd som jeg har brugt til hendes Pleie. Om jeg tog Afsked med dig troer jeg var meget timelig. Jeg er nu 66 Aar og meget svag, maa lide Mangel paa et og alt, og altsaa kan vende Døden hver Dag. Dine Fioliner og Fløyter er hus Timmermester West. 2 af dine Poserstole og ditt Leer er hos Ganelle. Ditt Potraet skal jeg og levere West tillige med 1 Poserstol. Jeg nyder vist ei den Glæde at se dig mer. Jeg skal hilse dig fra Hr Etatz Raad Munrat. Jeg har talt med ham i Dag.
Dine Ven[n]er skal ei sige at jeg har overhenget dem, og Gud give mig enten Død eller Brød. Jeg fornøyer mig inderlig over at lese alle di Berøm[m]elser som der skrives over dig [i] alle Blade som udgaa her i Byen. Kosevitz har veret i ditt Versted og set ditt Arbeide. Han berøm[m]er dig overmode og erklærer at du i Kravt overgaar Canova og giør ditt Fædredland en stor Ære. Jeg har ei Homør til at skrive mere og Plassen tillader det ei heller

Hr Justitz Raad Skøtt
var selv hos mig med
ditt Brev
Tag dig i Akt for di lomske Italienere.
Lev altiid vel. Det Ønsker din
oprigtige Fader
G: Tho[r]valdsen
Generel kommentar

Dette brev er det sidst kendte brev fra Gotskalk Thorvaldsen til sønnen. Og som det fremgår, tager faderen afsked med sin søn.
Brevet blev sendt med brevet af 19.10.1805 fra Nicolai Abildgaard.

Arkivplacering
m1 1805, nr. 29
Thiele
Gengivet hos Thiele II, p. 44-45.
Emneord
Fordomme om italienere · Gotskalk Thorvaldsens indlemmelse på Vartov 1805 · Lotterispil · Selvportrætter af Thorvaldsen · Thorvaldsen og musikken · Thorvaldsens forældre · Thorvaldsens tale- og skriftsprog
Personer
Nicolai Abildgaard · Antonio Canova · Henriette Johanne Friis · Peter Leonhard Gianelli · Frederike Dorothea Hammer · Marie Margrethe Hilker · August von Kotzebue · Peter Johan Monrad · Balthasar Schiøtt · Karen Thorvaldsen · Vartov Hospital · Johan Christian West · Jørgen West
Sidst opdateret 01.10.2018 Print