Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 501 af 10318
Afsender Dato Modtager
Niels Ryberg / Ryberg & Co. [+]

Afsendersted

København

19.10.1805 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af vekslen, men betegner dog dagen vekslen blev udstedt i København. Den nåede siden frem til Rom.

H. Jensen
C.F.F. Stanley
[+]

Modtagersted

Rom

Resumé

En veksel udstedt til H. Jensen og tiltænkt Stanley i Rom.

Se original

[Langs venstre kant trykt:]
RYBERG & COMP.

Copenhague le 19 Octobre 18 05 Pour nr 271:12 de Banque dham[b.]
A Deux Mois de Date payez par cette Premiere de Change à l’ordre de Mr le Conseiller de Justice Jensen; la Somme de Deux Cents Soixante & onze Marcs 12 de Banque d’Hambourg.
Valeur recue que vous passerés au compte suivant l’avis de

Monsieur Conr. Henr. Donner Ryberg & Comp.
Altona. –  


[på bagsiden er skrevet med anden hånd:]
Pour moi de payer à Msr. Charles Stanley au l’ordre
d: 19 Octbr. 1805

H : Jensen

Generel kommentar

Dette er en veksel udstedt til H. Jensen af det københavnske handelshus Ryberg & Co. uden megen tvivl på foranledning af Kunstakademiet i København. En veksel var datidens checksystem, som blev brugt ved internationale pengeoverførsler. Jensen har skullet overbringe vekslen til Stanley i Rom, som det fremgår af Jensens kvittering på vekslens bagside.
Beløbets anselige størrelse taget i betragtning – 271 og 12 i valutaenheden hamburger banco – må det have dækket en del af Stanleys stipendium fra Akademiet. Antagelig pga. Stanleys død 18.11.1805 blev vekslen ikke indløst i en romersk bank, og det må være derfor den findes bevaret på Thorvaldsens Museum.


De involverede personer viser de led, vekslen måtte igennem for at nå modtageren: Kunstakademiet må have udbetalt beløbet til Ryberg & Co. (jf. lignende udbetalinger af 5.3.1800 og 4.10.1801), som efter aftale med Donner i Altona har omregnet de danske rigsdaler til den hamburgske valuta for at undgå kurstab – en lignende model blev anvendt i forbindelse med udbetalingen af Thorvaldsens “gratifikation” af 6.3.1804 på 300 rigsdaler fra den danske stat / Fonden ad usus publicos.
Efter dette må omtalte justitsråd Jensen – sandsynligvis en dansk købmand, der handlede på Italien – have overbragt vekslen til Thorvaldsen i Rom, da Stanley på det tidspunkt var afgået ved døden.

Se mere om veksler artiklen herom.

Vekslen er et fortrykt dokument. De fortrykte dele er gengivet med gråt.

Arkivplacering
gmIII, nr. 2
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Pengeudlån og veksler
Personer
Conrad Hinrich Donner
Sidst opdateret 28.10.2014 Print