19.10.1805

Afsender

Niels Ryberg / Ryberg & Co.

Afsendersted

København

Modtager

H. Jensen, C.F.F. Stanley

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af vekslen, men betegner dog dagen vekslen blev udstedt i København. Den nåede siden frem til Rom.

Resumé

En veksel udstedt til H. Jensen og tiltænkt Stanley i Rom.

Dokument

[Langs venstre kant trykt:]
RYBERG & COMP.

Copenhague le 19 Octobre 18 05 Pour nr 271:12 de Banque dham[b.]
A Deux Mois de Date payez par cette Premiere de Change à l’ordre de Mr le Conseiller de Justice Jensen; la Somme de Deux Cents Soixante & onze Marcs 12 de Banque d’HambourgI.
Valeur recue que vous passerés au compte suivant l’avis de

Monsieur Conr. Henr. DonnerII Ryberg & Comp.III
Altona. –  


[på bagsiden er skrevet med anden hånd:]
Pour moi de payer à Msr. Charles Stanley au l’ordre
d: 19 Octbr. 1805

H : Jensen

Generel kommentar

Dette er en veksel udstedt til H. Jensen af det københavnske handelshus Ryberg & Co. uden megen tvivl på foranledning af Kunstakademiet i København. En veksel var datidens checksystem, som blev brugt ved internationale pengeoverførsler. Jensen har skullet overbringe vekslen til Stanley i Rom, som det fremgår af Jensens kvittering på vekslens bagside.
Beløbets anselige størrelse taget i betragtning – 271 og 12 i valutaenheden hamburger banco – må det have dækket en del af Stanleys stipendium fra Akademiet. Antagelig pga. Stanleys død 18.11.1805 blev vekslen ikke indløst i en romersk bank, og det må være derfor den findes bevaret på Thorvaldsens Museum.


De involverede personer viser de led, vekslen måtte igennem for at nå modtageren: Kunstakademiet må have udbetalt beløbet til Ryberg & Co. (jf. lignende udbetalinger af 5.3.1800 og 4.10.1801), som efter aftale med Donner i Altona har omregnet de danske rigsdaler til den hamburgske valuta for at undgå kurstab – en lignende model blev anvendt i forbindelse med udbetalingen af Thorvaldsens “gratifikation” af 6.3.1804 på 300 rigsdaler fra den danske stat / Fonden ad usus publicos.
Efter dette må omtalte justitsråd Jensen – sandsynligvis en dansk købmand, der handlede på Italien – have overbragt vekslen til Thorvaldsen i Rom, da Stanley på det tidspunkt var afgået ved døden.

Se mere om veksler artiklen herom.

Vekslen er et fortrykt dokument. De fortrykte dele er gengivet med gråt.

Arkivplacering

gmIII, nr. 2

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. valutaenheden hamburger banco.
    Pengene blev omregnet i denne valuta, fordi den var mere kurstabil end danske rigsdaler. Det var normal praksis at gøre dette ved overførslen af penge fra Danmark til Italien. Se fx Thorvaldsens gratifikation af 6.3.1804.

  2. Dvs. den tyske-danske bank- og købmand Conrad Hinrich Donner.

  3. Dvs. det danske handelsfirma Ryberg & Co..

Sidst opdateret 28.10.2014