Tilbage til K

August von Kotzebue

Kotzebue besøgte Thorvaldsens værksted under sit ophold i Rom 1804-05 og omtalte besøget i sine rejseskildringer: Erinnerungen von einer Reise aus Liefland nach Rom und Neapel, Berlin 1805.
Kotzebues rosende omtale af bl.a. Jason med det gyldne skind, A822, blev refereret på dansk i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, 17.6.1805. Forfatteren havde allerede 1803 omtalt Jason i mere kritiske vendinger i sit referat af et rejsebrev i det berlinske ugeblad Der Freymüthige, nr. 87, 1803, p. 346, men det var inden han i Rom ved selvsyn så Jason, se reportagen i tidsskriftet Minerva, Juni 1803.

Kotzebue var en af de mest udbredte forfattere omkring år 1800, og af Thorvaldsens dagbog fra 1797 fremgår det, at han på sin rejse fra Danmark til Italien medbragte et eksemplar af forfatterens roman Ildegerte, Königin von Norwegen. Historische Novelle, 1788, antagelig i den danske oversættelse (1791).

Referencer

Sidst opdateret 12.03.2017

August von Kotzebue

August Friedrich Ferdinand von Kotzebue 1761–1819 Tysk Forfatter og dramatiker
Til og fra andre1 dok.
Omtalt i3 dok.