The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 680 of 10318
Sender Date Recipient
Charlotte Schimmelmann [+]

Sender’s Location

København

17.11.1808 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Information on recipient

Ingen udskrift, for mere herom se den generelle kommentar.

Abstract

Schimmelmann is happy that the baptismal font, cf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4 is finished. She has heard much praise of the font and hopes that Thorvaldsen will contribute works to Christiansborg Palace in Copenhagen. She regrets that transportation by sea is impossible for the time being. As a token of her gratitude she sends Thorvaldsen a precious brooch.

See Original

Kiøbenh. d: 17de novembre 1808.

Med megen taknemlighed erholdt jeg igaar Deres Skrivelse hvoraf jeg seer at det skiønne St: af Deres arbejde, som vi saa meget ønskede at besidde, alt er færdigt – og alt havde jeg hørt at det vil blive et af de faae Kunstes Monumenter her, som vil beundres og glæde hver ædel dansk. Megen tak er vi Dem skyldig kiære Hr Thorvaldsen for det De yttrer, os angaaende, i Deres Brev. Mit iivrigste ønske var snart at see her i vores Kongel: Slot, nogen af Deres Mester værker, henstilende til at opflamme alle unge Kunstnere, og Kunstens Venner. Men desvære er transporten til Siös ikke muelig for det første. – Gud vilde forunde os alle bedre Tiid[e]r, og Dem i sær alt mueligt held og det beste Helbred

Charl: Schimmelmann

[I margenen langs papirets venstre kant:]
De vilde til en Erindring modtage denne bagatele i Mangel af noget bedre at finde i Hast

General Comment

Brevet nåede frem med hjælp fra den tilrejsende Carl Brun. Brun fik brevet med ved sin afrejse fra Danmark den 23.11.1808, jf. brev af 26.12.1808 fra Herman Schubart. Ved sin ankomst til Firenze sendte Brun brevet og det dyrebare spænde med posten til Schubart (Charlotte Schimmelmanns bror) på Montenero. Schubart videresendte brevet (af sikkerhedshensyn uden spændet) i sit brev af 13.1.1809 til Thorvaldsen i Rom. Herefter fik han udfærdiget et etui til spændet og sendte det særskilt til en kontakt i Rom, der skulle aflevere det personligt til Thorvaldsen. Spændet kendes ikke i dag, men er lidt nærmere beskrevet i Schubarts ovennævnte brev af 13.1.1809.
Se evt. referenceartikel om døbefonten til Brahetrolleborg Kirke for en samlet fremstilling af bestillingens forløb.

Verso har Thorvaldsen skrevet et brevudkast til Christian Ditlev Reventlow af senest 4.2.1809.
Papiret er hullet på de tre kanter, der har været samlet af det nu fraværende sorte laksegl. At brevet ingen udskrift (modtageradresse) bærer må bero på, at brevet sammen med agrafen har været pakket yderligere ind, jf. ovenfor, og udskriften derfor har været skrevet her.

Archival Reference
m2 1808, nr. 4
Thiele
Gengivet hos Thiele II, p. 111-112.
Subjects
Commission for Christiansborg · Baptismal Font to Brahetrolleborg Church · Wars with England · Gifts for Thorvaldsen, Art Wares · Criticism of Thorvaldsen's Works, Positive · Patronage · Mail Processing Time · French Revolutionary and Napoleonic Wars · Thorvaldsen's Works, Payment · Thorvaldsen's Works, Transportation · Thorvaldsen's Works, not at Thorvaldsens Museum
Works
Last updated 12.04.2015 Print