The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 708 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

4.2.1809 [+]

Dating based on

Koncept til brev af 4.2.1809, samt dateret “febrajo 1809”.

Christian Ditlev Reventlow [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

The commentary for this draft is not available at the moment.

See Original [Translation]

men da jeg ingen Formue har og det lidet jeg har erværvet med mine Arbejder har jeg anvendt til det nøvendige i minne Værsteder og kiøbt endel smukke marmor blokke samt udførdt paa engen ræning nogle figure som jeg tager mig den Frihed at bede Deres Exellen[ze] foreslaae den hoÿe Commission for Slotes Bygning, De vil see af medfølgende Brev til Commissionen Hvad de forestiller og Deres billige Prise – Da jeg kan for sikkre Deres [?] Excellenze at jeg aldrig forlanger at blive riig men blot Den søde beroligelse at være i en utrængende Forfattning for desto bædere at nyde den Lyksalighed at vandre frem paa Konstens Bane metens jeg foler Kraft og Drift

Febrajo 1808 1809

General Comment

Dette er et udkast til det afsendte brev af 4.2.1809.

Udkastet er skrevet på bagsiden af brev af 17.11.1808 fra Charlotte Schimmelmann til Thorvaldsen.

Archival Reference
m2 1808, nr. 4v
Document Type
Draft, autograph
Last updated 10.11.2014 Print