Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 709 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

4.2.1809 [+]

Dateringsbegrundelse

Koncept til brev af 4.2.1809, samt dateret “febrajo 1809”.

Christian Ditlev Reventlow [+]

Modtagersted

København

Resumé

Kommentarerne til dette brevudkast er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

men da jeg ingen Formue har og det lidet jeg har erværvet med mine Arbejder har jeg anvendt til det nøvendige i minne Værsteder og kiøbt endel smukke marmor blokke samt udførdt paa engen ræning nogle figure som jeg tager mig den Frihed at bede Deres Exellen[ze] foreslaae den hoÿe Commission for Slotes Bygning, De vil see af medfølgende Brev til Commissionen Hvad de forestiller og Deres billige Prise – Da jeg kan for sikkre Deres [?] Excellenze at jeg aldrig forlanger at blive riig men blot Den søde beroligelse at være i en utrængende Forfattning for desto bædere at nyde den Lyksalighed at vandre frem paa Konstens Bane metens jeg foler Kraft og Drift

Febrajo 1808 1809

Generel kommentar

Dette er et udkast til det afsendte brev af 4.2.1809.

Udkastet er skrevet på bagsiden af brev af 17.11.1808 fra Charlotte Schimmelmann til Thorvaldsen.

Arkivplacering
m2 1808, nr. 4v
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Sidst opdateret 10.11.2014 Print