No. 680 af 10318
Afsender Dato Modtager
Charlotte Schimmelmann [+]

Afsendersted

København

17.11.1808 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift, for mere herom se den generelle kommentar.

Resumé

Schimmelmann glæder sig over, at den bestilte Døbefont, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4, er færdig. Hun har hørt meget godt om fonten og håber, at Thorvaldsen i fremtiden vil bidrage med værker til Christiansborg Slot i København. Hun beklager, at hjemsendelsen af værker til søs ikke er mulig pga. ufredstiderne, og sender Thorvaldsen et værdifuldt smykke som tak for hans generøsitet.

Se original

Kiøbenh. d: 17de novembre 1808.

Med megen taknemlighed erholdt jeg igaar Deres Skrivelse hvoraf jeg seer at det skiønne St: af Deres arbejde, som vi saa meget ønskede at besidde, alt er færdigt – og alt havde jeg hørt at det vil blive et af de faae Kunstes Monumenter her, som vil beundres og glæde hver ædel dansk. Megen tak er vi Dem skyldig kiære Hr Thorvaldsen for det De yttrer, os angaaende, i Deres Brev. Mit iivrigste ønske var snart at see her i vores Kongel: Slot, nogen af Deres Mester værker, henstilende til at opflamme alle unge Kunstnere, og Kunstens Venner. Men desvære er transporten til Siös ikke muelig for det første. – Gud vilde forunde os alle bedre Tiid[e]r, og Dem i sær alt mueligt held og det beste Helbred

Charl: Schimmelmann

[I margenen langs papirets venstre kant:]
De vilde til en Erindring modtage denne bagatele i Mangel af noget bedre at finde i Hast

Generel kommentar

Brevet nåede frem med hjælp fra den tilrejsende Carl Brun. Brun fik brevet med ved sin afrejse fra Danmark den 23.11.1808, jf. brev af 26.12.1808 fra Herman Schubart. Ved sin ankomst til Firenze sendte Brun brevet og det dyrebare spænde med posten til Schubart (Charlotte Schimmelmanns bror) på Montenero. Schubart videresendte brevet (af sikkerhedshensyn uden spændet) i sit brev af 13.1.1809 til Thorvaldsen i Rom. Herefter fik han udfærdiget et etui til spændet og sendte det særskilt til en kontakt i Rom, der skulle aflevere det personligt til Thorvaldsen. Spændet kendes ikke i dag, men er lidt nærmere beskrevet i Schubarts ovennævnte brev af 13.1.1809.
Se evt. referenceartikel om døbefonten til Brahetrolleborg Kirke for en samlet fremstilling af bestillingens forløb.

Verso har Thorvaldsen skrevet et brevudkast til Christian Ditlev Reventlow af senest 4.2.1809.
Papiret er hullet på de tre kanter, der har været samlet af det nu fraværende sorte laksegl. At brevet ingen udskrift (modtageradresse) bærer må bero på, at brevet sammen med agrafen har været pakket yderligere ind, jf. ovenfor, og udskriften derfor har været skrevet her.

Arkivplacering
m2 1808, nr. 4
Thiele
Gengivet hos Thiele II, p. 111-112.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Døbefonten til Brahetrolleborg Kirke · Englandskrigene · Gaver til Thorvaldsen, kunsthåndværk · Kritik af Thorvaldsens værker, positiv · Mæcenvirksomhed · Postekspeditionstider · Revolutions- og Napoleonskrigene · Thorvaldsens værker, betaling for · Thorvaldsens værker, fragt af · Thorvaldsens værker, uden for Thorvaldsens Museum
Værker
Sidst opdateret 12.04.2015 Print