Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til P

Postekspeditionstider

Se referenceartikel herom: Postekspeditionstider

Se også: Brevkultur · Postvæsen

19.10.1805

Nicolai Abildgaard

Bertel Thorvaldsen

Abildgaard udtrykker sin forståelse for, at Thorvaldsen bliver i Rom indtil videre, men nævner og...

17.11.1808

Charlotte Schimmelmann

Bertel Thorvaldsen

Schimmelmann glæder sig over, at den bestilte Døbefont, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4, er fæ...

1.9.1823

Hans Henrik Gunnerus

Bertel Thorvaldsen

Fra fængslet meddeler Gunnerus, at det haster med at få relieffet Caritas, jf. A598, omsat til pe...

Antagelig 21.6.1834

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Ved en fejl har det romerske postvæsen forhalet leveringen af nogle af Thorvaldsens breve. Det er...

21.6.1834

Bertel Thorvaldsen

Kunstakademiet, København

Thorvaldsen takker for Kunstakademiets meddelelse om, at han er blevet udnævnt til Dannebrogsmand.