Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 710 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

4.2.1809 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af udkastet.

Charlotte Schimmelmann [+]

Modtagersted

København

Resumé

Thorvaldsen takker for den kostbare brystnål, som han har modtaget fra Charlotte Schimmelmann gennem hendes bror Herman Schubart.

[Translation]

Rom den 4de Februari 1809.

Naadigste Grevinde!

Ved Deres fortræffelige Broder Kammerherre de Schubart har jeg fra Deres Excellence med sand Fornøyelse modtaget en Brystnaal med Brillanter, hvilken

Generel kommentar

Dette udkast findes i mere færdige udgaver, se 4.2.1809 og 4.2.1809 for mere fyldestgørende indhold.

Udkastet er svar på Charlotte Schimmelmanns brev af 17.11.1808, samt efterretninger fra samme i hendes bror Herman Schubarts breve til Thorvaldsen af 26.12.1808 og 13.1.1809. Selve den kostbare nål blev videresendt separat til Thorvaldsen. Se Schimmelmanns ovennævnte brev af 17.11.1808 for mere om denne.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 3
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele, men tilsvarende koncepter er gengivet hos Thiele II, p. 113-14.
Emneord
Døbefonten til Brahetrolleborg Kirke · Gaver til Thorvaldsen, kunsthåndværk
Personer
Herman Schubart
Sidst opdateret 27.10.2015 Print