The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 17.11.1808

Dvs. Christiansborg Slot i København, der i disse år var under genopførelse efter branden i 1794. Thorvaldsen havde allerede 31.12.1806 modtaget bestilling på fire facaderelieffer fra C.F. Hansen til Christiansborg Slot. Antagelig har Thorvaldsens foræring af døbefonten, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4, til den indflydelsesrige familie Schimmelmann betydet, at Slotsbygningskommissionen udover de allerede bestilte relieffer også forhørte sig om fire statuer; for mere herom se referenceartikel om Thorvaldsens arbejder til Christiansborg.
Antagelsen underbygges af grevinde Schimmelmanns egne ord i brev til Herman Schubart, følgende, der blev videregivet Thorvaldsen i Schubarts brev af 26.12.1808: “Min Mand og jeg erkjender som vi bør hans ædle Behandling imod os. Grev Christian Reventlow forsikrede mig i gaar at man bruger ham, og vil bruge ham endnu meer for vores gjenfødte Slot [dvs. Christiansborg Slot]. Han vil faae store Statuer at forfærdige, Basreliefs med meere; og Du min kjere Broder kan stole paa Reventlows Iver for din Ven Thorwaldsen, som Hansen ogsaa interesserer sig saa meget for. Denne Konstner giør sig sandelig fortjent hos Fædrenelandet [...]”

Last updated 06.08.2014