The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 679 of 10318
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

22.10.1808 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Charlotte Schimmelmann [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Thorvaldsen informs Schimmelmann that the baptismal font, cf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4, which she has commissioned is now ready to be sent to Denmark. He leaves it to Herman Schubart to testify that he has worked diligently on the font. Thorvaldsen writes that Schubart has paid the expenses for the font, and there will be no further charges. His own reward is that she will own one of his works, whereby he may become better known in Denmark. Connoisseurs in Rome have praised his work, and he hopes that the countess will agree.

See Original [Translation]

Rom den 22de October 1808

Naadigste Grevinde

Deres fortreffelige Broder som vi have den Lykke at besidde her, men som desværre snart igien forlader os, har tilladt mig at føye nogle Ord til det Brev som han tilskriver Deres Excellence. Jeg benytter med Glæde denne Leylighed for at tilmælde Dem, at jeg har fuldendt det Arbeyde som de har værdiget at bestille hos mig, og at Døbesteenen blot venter paa Deres Vink for at blive tilskikket Dem.
Om det er lykkedes mig at forfærdige et Arbeyde som er min Velgiørerinde værdig, kan jeg ikke selv bedømme, men Deres Herr Broder vil kunne sige Dem at jeg med en varm Skjønsomheds Følelse har beskjæftiget mig med dette Arbejde, og at jeg finder mig lykkelig ved at kunne tilbyde Dem det.
Jeg blues ikke ved at tilstaae Deres Excellence, at jeg som en ung Konstner, og i de for Konsten saa besværlige Tider, har med taknemmelighed, antaget Deres ædle Broders Tilbud, med at udbetale mig de Penge, som jeg har udlagt for Døbesteenen som er af det skjønneste hvide Carara Marmor. Dette, saavelsom Transporten, samt den groveste Udhukning, som skeer ved Middel af Daglønnere, koster mig i Alt 487 Piaster som Deres Herr Broder har i dag erstattet havt den Godhed at erstatte mig. Hvad Arbejdet angaaer, saa er min sødeste Belønning denne, at have kunnet efterkomme min Velgiørerindes Befalning, og jeg skatterer mig lykkelig at De min naadigste Grevinde vil besidde et af mine Arbejder, der tillige vil tjene til at giøre mig bekjendt i mit kjære Fæderneland. De fiire Bas reliefs som omringe Døbesteenen har jeg arbejdet med største Nøyagtighed, og her i Rom har Konstkienderne været tilfreds med mit Arbejde. Gid De ogsaa min naadigste Grevinde maatte bifalde den Fliid jeg har anvendt for at behage en Dame hvis fortrinlige Egenskaber, og ædle Følelser, opvække almindelig Beundring. Min Hengivenhed er ubegrændset, og ingen føler meere, og dybere Deres Værd, end

Deres Excellences
underdanige Tjener
Thorwaldsen

[På sidste side med Thorvaldsens egen hånd:]
Modellen til Bassorelievet i Den Store f

General Comment

The paper is an oblong sheet, folded in the middle, with the draft written on the first three pages and the address in Thorvaldsen’s own writing on the last page. The sheet has been torn lengthwise and crosswise, and 1/4 of the last page is missing. The text “A BRIGLIA” appears as a watermark on the last page of the sheet, while on the first there is a coat-of-arms with the initials “C V” underneath. The watermarks are reversed relative to the draft.

The draft probably resulted in a letter that was sent the same day or soon after as Charlotte Schimmelmann wrote an answer in Copenhagen 17.11.1808, i.e. only 25 days later. Such a mail processing time must be considered quite short, cf. the related article about this.

It is interesting that this draft and the one of 4.2.1809 apparently give the recipe for Thorvaldsen’s pricing of his own works: the sum of the real expenses for materials, wages, and transport multiplied by two, so Thorvaldsen’s share corresponds to the total expenses. See the related article for more details about Thorvaldsen’s Works, Fixing Prices.

Archival Reference
m28, nr. 38
Document Type Amanuensis
Draft by amanuensis Herman Schubart
Thiele
Gengivet hos Thiele II, p. 102-103.
Subjects
Baptismal Font to Brahetrolleborg Church · Marble Carving · Patronage · Monetary Units · Bills from Thorvaldsen · Reliefs, Classical Mythology · Reliefs, Christian Mythology · Thorvalden's Assistants · Thorvaldsen's Modesty · Thorvaldsen's Dilligence · Thorvaldsen's Patriotism · Thorvaldsen's Works, Prices · Thorvaldsen's Works, Fixing Prices · Thorvaldsen's Works, not at Thorvaldsens Museum · Thorvaldsen's Workshop Practice
Persons
Herman Schubart
Works
Last updated 04.03.2016 Print