The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 17.11.1808

Thorvaldsen havde i brev af 22.10.1808 kun udbedt sig dækning af udgifter til materialer, løn og transport som betaling for værket. Hans egen del af fortjenesten skulle blot være æren ved at have udført et værk til den prominente familie Schimmelmann og muligheden for at blive berømt i Danmark.
At Thorvaldsen muligvis har haft vanskeligt ved helt at affinde sig med denne generøse gave og afkaldet på en umiddelbar indtægt kan muligvis sluttes ud af konceptet af 4.2.1809. Her gentager han den ønskede pris for døbefonten (omend en anelse ændret) og skriver utvetydigt præcis, hvor meget han går glip af. Denne sætning er slettet i det antagelig efterfølgende koncept af samme dato. Se evt. referenceartikel for mere uddybende om Thorvaldsens prisfastsættelse af egne værker.

Last updated 07.01.2013