The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 17.11.1808

Thorvaldsen havde ikke udbedt sig anden betaling for døbefonten end dækning af udgifterne til materiale, løn og transport, jf. brevudkast af 22.10.1808. Grevinden gav ham derfor som en påskønnelse af den generøse gave en erindring: en diamantbesat agraf, dvs. et spænde til at sammenholde klæder. At der var tale om en agraf, fremgår bl.a. af Schubarts brev af 26.12.1808, hvori han viderebragte Schimmelmanns reaktion på Thorvaldsens brev af 22.10.1808. Se i øvrigt den generelle kommentar.

Last updated 06.08.2014