Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6103 af 10318
Afsender Dato Modtager
Slotsbygningskommissionen [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl med Frederik 6.s monogram og teksten “COMMISSIONEN ANGAAENDE SLOTTETS BYGNING”

22.2.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: À Monsieur Monsieur / le Professèur Thorwaldsen, conseiller d’Etat de / sa Majesté le Roi de Danemarc, commandeur de l’ordre de Dannebrog et chevalier de l’ordre de la couronne de fer pp. / à Rome

Franco Italienz Grentze / Port Paye! / á la franzia a’Ital:

Tilskrift: Til Hr Etatsraad og Professor Thorwaldsen, Commandeur af Dannebrog pp i Rom.

Poststemplet “T.T. Hamburg 26. Febr:3.” og “DANEMARCK PAR HAMBOURG”

Resumé

Besked om, at et dansk krigskib vil anløbe Livorno i juli 1833 for at hjemtage flere af Thorvaldsens kunstværker.

Se original

Efter Modtagelsen af Hr Etatsraadens behagelige Skrivelse af 24de Novbr f:A: hvorved Commissionen ikke alene underrettes om hvilke Arbeider der kunne ventes afsendte fra Livorno i den forestaaende Sommer, men tillige gives et ønskeligt og glædeligt Haab om Hr Etatsraadens personlige Nærværelse i Danmarks Hovedstad til samme Tid, tilskrev man strax det Kongelige Admiralitets og Commissariats Collegium for at erfare hvorvidt et dansk Krigsskib kunde ventes afsendt til Middelhavet og indtage fornævnte Kunstarbeider. Commissionen undlader ikke herved at tilkjendegive Hr Etatsraaden, at den under 16de hujus har modtaget det Svar at et saadant Skib nu er bestemt til at anløbe Livorno i Løbet af Sommeren sandsynlig i Julii Maaned, hvorefter de fornødne Foranstaltninger til Kunstsagernes Afsendelse fra Rom til Livorno behageligen kunne træffes og forbeholder man sig nærmere, naar Tiden til Skibets Afgang fra Kjøbenhavn lader sig opgive, at tilmelde den danske Generalconsul Ulrich i Livorno det videre Fornødne.

Slotsbygnings=Commissionen d: 22de Febr 1833.

Hauch AMoltke JMonrad CFHansen
      / Schram
      const.
Generel kommentar

Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.​

Arkivplacering
m18 1833, nr. 20
Thiele
Omtalt hos Thiele III, p. 477.
Emneord
Aflyste rejser til Danmark · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 · Opfordringer til at komme til Danmark (1820-1838) · Thorvaldsens værker, fragt af
Personer
C.F. Hansen · A.W. Hauch · Adam Wilhelm Moltke · Peter Johan Monrad · Gerhard Christopher Schram · J.C. Ulrich
Sidst opdateret 25.04.2017 Print