Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6065 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten [+]

Afsendersted

Kjøbenhavn

22.2.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kongen har befalet, at korvetten Galathea skal udrustes for, i foråret 1833, at sejle til Livorno og hente Thorvaldsens skulpturer til Vor Frue Kirke og Christiansborg Slot. Tre malerier af J.C. Dahl vil blive sendt fra Dresden til København, hvor de vil kunne ses på Kunstakademiets kommende udstilling.

Se original

[...]

Nyheds-Post

–––––––––

Kjøbenhavn den 22de Februar 1833. — Som man erfarer, skal, ifølge Kongelig Befaling, Krigskorvetten Galathea udrustes, for til Foraaret at afgaae til Livorno og afhente de af Thorvaldsen for Frue Kirke og Christiansborg Slot udførte Sculpturer.

— Ifølge Skrivelse fra Prof. Dahl i Dresden, kunne trende Malerier fra hans Haand med det første ventes hertil, og ville sandsynligviis blive at see ved det kongelige Kunstakademies forestaaende offentlige Udstilling: “Vandfaldet ved Terni” (bestemt til Hr. Hofjægermester v. Zeuthen); “Et Høstlandskab ved Pedersborg Kirke ved Sorøe” (til Hr. Hofraad Hambro) og “Et Partie paa Hardangerbjergene med en Deel af Nordmandslaugen” (til Hr. Prof. Thiele).
 

[...]

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Kjøbenhavnsposten 22.2.1833.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1833, Kjøbenhavnsposten 22.2.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 · Kunstakademiets udstillinger
Personer
J.C. Dahl · Joseph Hambro · Kunstakademiet, København · Just Mathias Thiele · Bertel Thorvaldsen · Christian Frederik Zeuthen
Sidst opdateret 25.04.2017 Print