The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6065 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten [+]

Sender’s Location

Kjøbenhavn

22.2.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

Kongen har befalet, at korvetten Galathea skal udrustes for, i foråret 1833, at sejle til Livorno og hente Thorvaldsens skulpturer til Vor Frue Kirke og Christiansborg Slot. Tre malerier af J.C. Dahl vil blive sendt fra Dresden til København, hvor de vil kunne ses på Kunstakademiets kommende udstilling.

See Original

[...]

Nyheds-Post

–––––––––

Kjøbenhavn den 22de Februar 1833. — Som man erfarer, skal, ifølge Kongelig Befaling, Krigskorvetten Galathea udrustes, for til Foraaret at afgaae til Livorno og afhente de af Thorvaldsen for Frue Kirke og Christiansborg Slot udførte Sculpturer.

— Ifølge Skrivelse fra Prof. Dahl i Dresden, kunne trende Malerier fra hans Haand med det første ventes hertil, og ville sandsynligviis blive at see ved det kongelige Kunstakademies forestaaende offentlige Udstilling: “Vandfaldet ved Terni” (bestemt til Hr. Hofjægermester v. Zeuthen); “Et Høstlandskab ved Pedersborg Kirke ved Sorøe” (til Hr. Hofraad Hambro) og “Et Partie paa Hardangerbjergene med en Deel af Nordmandslaugen” (til Hr. Prof. Thiele).
 

[...]

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Kjøbenhavnsposten 22.2.1833.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1833, Kjøbenhavnsposten 22.2.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Commission for Christiansborg · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1833 · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Exhibitions
Persons
J.C. Dahl · Joseph Hambro · Kunstakademiet, København · Just Mathias Thiele · Bertel Thorvaldsen · Christian Frederik Zeuthen
Last updated 25.04.2017 Print