The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6064 of 10246
Sender Date Recipient
Slotsbygningskommissionen [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl med Frederik 6.s monogram og teksten “COMMISSIONEN ANGAAENDE SLOTTETS BYGNING”

22.2.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: À Monsieur Monsieur / le Professèur Thorwaldsen, conseiller d’Etat de / sa Majesté le Roi de Danemarc, commandeur de l’ordre de Dannebrog et chevalier de l’ordre de la couronne de fer pp. / à Rome

Franco Italienz Grentze / Port Paye! / á la franzia a’Ital:

Tilskrift: Til Hr Etatsraad og Professor Thorwaldsen, Commandeur af Dannebrog pp i Rom.

Poststemplet “T.T. Hamburg 26. Febr:3.” og “DANEMARCK PAR HAMBOURG”

Abstract

Besked om, at et dansk krigskib vil anløbe Livorno i juli 1833 for at hjemtage flere af Thorvaldsens kunstværker.

See Original

Efter Modtagelsen af Hr Etatsraadens behagelige Skrivelse af 24de Novbr f:A: hvorved Commissionen ikke alene underrettes om hvilke Arbeider der kunne ventes afsendte fra Livorno i den forestaaende Sommer, men tillige gives et ønskeligt og glædeligt Haab om Hr Etatsraadens personlige Nærværelse i Danmarks Hovedstad til samme Tid, tilskrev man strax det Kongelige Admiralitets og Commissariats Collegium for at erfare hvorvidt et dansk Krigsskib kunde ventes afsendt til Middelhavet og indtage fornævnte Kunstarbeider. Commissionen undlader ikke herved at tilkjendegive Hr Etatsraaden, at den under 16de hujus har modtaget det Svar at et saadant Skib nu er bestemt til at anløbe Livorno i Løbet af Sommeren sandsynlig i Julii Maaned, hvorefter de fornødne Foranstaltninger til Kunstsagernes Afsendelse fra Rom til Livorno behageligen kunne træffes og forbeholder man sig nærmere, naar Tiden til Skibets Afgang fra Kjøbenhavn lader sig opgive, at tilmelde den danske Generalconsul Ulrich i Livorno det videre Fornødne.

Slotsbygnings=Commissionen d: 22de Febr 1833.

Hauch AMoltke JMonrad CFHansen
      / Schram
      const.
General Comment

Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.​

Archival Reference
m18 1833, nr. 20
Thiele
Omtalt hos Thiele III, p. 477.
Subjects
Cancelled Journeys to Denmark · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1833 · Requests to Come to Denmark (1820-1838) · Thorvaldsen's Works, Transportation
Persons
C.F. Hansen · A.W. Hauch · Adam Wilhelm Moltke · Peter Johan Monrad · Gerhard Christopher Schram · J.C. Ulrich
Last updated 25.04.2017 Print