Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9627 af 10246
Afsender Dato Modtager
Carl Dahl [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Segl.

22.4.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Dherrer Executorer i / Hr Conferentsraad Thorvaldsens Boe.

Resumé

Carl Dahl ønsker at få udbetalt den resterende betaling for maleriet Fregatten Thetis og korvetten Flora på Tajofloden ved aftenbelysning, B206, som han har udført på Thorvaldsens bestilling.

Til
Dherrer Executorer i Hr Conferentsraad
Thorvaldsens Boe!

[Tilføjet med anden hånd:]

No 30

[Herefter med Dahls hånd:]

Saavidt jeg erindre [sic] var det den 11te October f. A. at jeg sendte Hr Thorvaldsen et lille Malerie, som jeg malede for et Par Aar tilbage, med en skriftlig Anmodning om at afkjøbe mig samme, da jeg i Øieblikket var i en lille Pengeforlegenhed. Han kjøbte det imidlertid ikke, men bestilte ved denne Leilighed et stort Malerie til Museet, idet han med sin sædvanlige Venlighed tilbød mig Penge; hvis jeg var forlegen kunde jeg gjerne faae de 20 rd, som jeg havde forlangt for det lille Malerie, jeg tog mod hans Tilbud, men da han eftersaae sine Skuffer kunde han kun finde 10 rd som jeg fik. ”Bevis” sagde Thorvaldsen ”behøver de ikke at given, men nu kan jo det lille Malerie blive staaende her til det store er færdigt”. – Jeg tilsidesatte et Par andre Arbeider og tog fat paa denne Bestilling, som nu er saa nær færdig at jeg kan aflevere den paa Torsdag. [sic] d 25ded. – men Thorvaldsen er desværre død – og det er derfor jeg tillader mig at henvende mig til Dherrer Executorer med Forespørgsel om, til hvem jeg maae aflevere det?, om Dherrer tillade at jeg maa lade det bringe paa Udstillingen med Vedføining, at det tilhører Thorvaldsens Museum. thi [sic] vel er der ingen skriftlig Contract imillem [sic] os, men det er almindelig bekjendt, jeg fortalte det strax til Dherrer Professorer Müller og Eckersberg, og desuden har Thorvaldsen selv fortalt det til sin Tjener Wilkens lige indtil de 10 rd, som jeg har faaet paa Haanden.

Med den dybeste Høiagtelse tegner jeg mig dom Dherrers

Kjøbenhavn den 22de April 1844 ærbødigste
C. Dahl
Marinemaler.

[På den anden led i venstre margen, tilføjet med Brocks hånd:]
Fremlagt i Cftd Thorvaldsens Bo d. 25 April 1844.

HNClausen.

Generel kommentar

Brevet dokumenterer Thorvaldsens bestilling af maleriet Fregatten Thetis og korvetten Flora på Tajofloden ved aftenbelysning, B206, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling. Det underbygger samtidigt fremstillingen af Thorvaldsen som en hjælpsom mentor og mæcen for trængende kunstnerkolleger.

Dahl modtog 400 rigsbankdaler / 200 rigsdaler specier for maleriet, jf. breve af 3.6.1844, 18.7.1844 og juni-juli 1845.

Arkivplacering
Landsarkivet for Sjælland, Landsover-, samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer. 1790-1979, pk. 445, nr. 30
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

Emneord
Kunstakademiets udstillinger · Pengeudlån og veksler · Thorvaldsen som kunstkender · Thorvaldsen som kunstsamler · Thorvaldsen som mentor for andre kunstnere · Thorvaldsens malerisamling · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
H.N. Clausen · C.W. Eckersberg · J.P. Møller · Bertel Thorvaldsen · C.F. Wilckens
Værker
Sidst opdateret 10.01.2017 Print