Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9891 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

Juni-juli 1845 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af regnskabet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Modtagersted

København

Resumé

Kommentarerne til dette regnskab er under udarbejdelse.

[med Gustav Brocks hånd:]
N 181 Fremlagt i Cfrd. Thorvaldsens Bo d 11 Jul. 1845

GBrock

Indtægt

1841 21de Maii
og 4de Junii
4de October
 
19de Novembr
22 —”—
24 Decbr
28 —”—
—”—
1842. 9de Febr
 
17de Juni
2den Septb
1843. 12 Julii
 
11 Octob:
20 Decbr
1844. 24 Januar
   
1845. 12 Februar  
 
1844. 19 April til
19’ Junii
22 Julii  
14 Decbr  
 
1845. 13 Juni  
 
17 —”—
 
30 —”—
modtaget af Thorvaldsen  
nemlig Bröndsteds Afdrag paa Gielden  
fra Geheime- Stats- og Finants-Minister Greve Moltke og Conferentsraad Holten, Sammenskud til Bas-relieffer i Frue Kirke  
Kunstakademiets Bidrag til Museets Bygning  
Saldo fra Justitsraad Stæger ved Regnskabs Aflæggelse
indbetalt af Thorvaldsen fra Rom
Do — — — — — — — Do
Do — — — — — — — Do
Rente af de i Statsgieldskasssen indestaaende 20.000rbr for ½ Aar fra 11te Juni til 11te Deember 1841
indbetalt af Thorvaldsen fra Rom
Do — — — — — — — Do
Renter af forbemeldte 20.000rbd for 1½ Aar fra 11 December 1841 til 11te Junii 1843
efter Skindhandler Bechs Testamente
Renter af de 20.000rbd for ½ Aar til 11te December 1843
Bidrag fra Island
Renter af Sparekassen til 11te October 1844
af den fra Torlonia indsendte Capital blev 64.500rbd indsatte til Forrentning i Banken, resten bleve af Etatsraad Hvidt contant afleveret med
fra Fuldmægtig Brock modtaget (til Meyer Buntzen, Dahl)
 
½ Aar Rente af de i Statsgieldskassen staaende 25.000rbd
Do — — — — — — — Do
Rente i Sparekassen til 11 November 1844
udtaget af den i Banken indsatte Capital
Renter af samme Capital (64.500rb) fra 12. Februar til 11te Juni
Do for ½ aar til 11 Junii af Statsgieldskassen
 
indbetalt af Agent Bravo, i Afdrag paa hans Beholdning
 
1000.––
   
2760.––
   
  1500.––
3028.15
100.––
98.––
800.––
 
400.––
400.––
150.––
   
  1200.––
  110.11
400.––
30.24
  664.62
   
476.––
600.––
   
  500.––
500.––
  8.72
2500.––
639.60
  500.––
18365.52
400.––
18765.52
Ult Junii 1845 Collin Udgift
i Behold
18262.69
502.79


Udgift

  I Aaret 1840 i Anledning af Fregatten Galatheas Ankomst med Kunstsager   Bilag Nr. 1
– – – – 1842 betalt Bolværkspenge i Anledning af Kunstsagers Udlosning (N 2)
– – – – 1844 Biermann Bolværkspenge (N 3)
– – – – 1843 Lund for nogle Kassers Transport (N 4)
– – – – 1844 Hansen for Do (N 5)
– – – – 1841 et Taffeluhr til Justitsraad Stæger i Anledning af hans Overtagelse af alle Kassererforretningerne ved de frivillige Bidrag (N 6)
– – – – leveret Thorvaldsen mod hans Quittering (N 7)
– – – – betalt en af Thorvaldsen anskaffet Jernpengekasse (N 8)
i 1843 og 1845 Licentiat Müller til Udgifter ved Museet (N 9 a & b)
i 1844 kiøbt en Kongelig Obligation til at supplere den af Thorvaldsen bestemte Sum af 25,000rb til Museet (N 10)
– – – – Wilkens Løn fra October til December (11)
– – – – 1845- Samme Do fra Januar til Marts (N 12)
– – – – Wilms for Modeleerstole (N 14)
– – – – Fragt for 4 Kasser og 4 Marmorblokke (15)
– – – – Do for en Kasse med en Statue (N 16)
fra 1841 til 1844. Billedhugger Scholl for Basrelieffet til Frue Kirke (N 17)
– – – – Scholl for Venus (N 18 a&b)
– – – – Do for Amor triumphans (N 19)
– – – – Bärentzen for et Portrait (N 20)
– – – – – – – – Rammen dertil (N 21)
– – – – E Meyer for et Maleri (N 22)
– – – – Dahl – Do – (No 23)
– – – – Buntzen – Do – (No 24)
– – – – Rørbye – Do – (No 25a&b)
– – – – Scholl for at anordne en Skifersteen
– – – – Siassurans[?]

10.––
5.––
30.––
7.32
10.12
 
150.––
2600.––
300.––
500.––
 
5186.39
70.––
70.––
20.––
465.88
40.21
800.––
350.––
500.––
160.––
18.––
200.––
400.––
435.––
1000.––
25.––
806.––
Lateris 14159.––

Transport 14159.––
  Dalgas ved Professor Schouw (No 28)
Do — — — — — — — Do (No 29)
Gefions Mandskab (N 30)
Bissens Udlæg (N 32)
Scholl for Udpakning og Restaurering (N 32)
Carstensen for Kiørsel (N 33)
Schaper for Udpakning (N 34)
Kerrn for Do (N 35)
Vexler for Salair til Ricci og Bravo (36)
Postporto etc (NB 37)
Fuldmægtig Brock (N 38)
 
Fuldmægtig Brock (N 39)
Wilckens Lön for 2det Qvartal (Bilag N 13)
 
Ult. Juni 1845 Collin
81.60
252.––
300.––
75.––
300.––
21.16
81.60
20.42
2424.––
77.83
  200.––
17992.69
200.––
  70.––
18262.69
Generel kommentar

Regnskabet er ikke ført af Collin, men han har underskrevet både indtægts- og udgiftssiden.

Arkivplacering
Landsarkivet for Sjælland, Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer 1790 – 1919, pk. 445, nr. 83
Emneord
Regnskab No. 2, 1834 · Regnskab No. 2, 1834-1844 · Thorvaldsens malerisamling · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af · Værkstedsregnskaber
Personer
Heinrich Buntzen · Carl Dahl
Værker
Sidst opdateret 29.01.2020 Print