Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9628 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

Antagelig København

Afsenderinfo

Spor af segl.

23.4.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Høiædle Velborne / Hr Justitsraad Thiele, / Ridder af D. Dm

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Ved, efter vor Samtale i Formiddag, nærmere at tænke paa Sagen ang. den Kongl Gave til Museet, finder jeg mig foranlediget til at henlede Hr Justitsraadens Opmærksomhed paa, at da der existerer en ”Bygnings Commission for Opførelsen af Thorvaldsens Museum” (hvori 2 af Akademiets Medlemmer ere tilforordnede, Hetsch og Tr. Lund) saa synes det i Formen at være rigtigt, at Akademiet meddeelte denne Commission den Kongel. Resolution om bemeldte Gave til Museets Prydelse, og opfordrede Commissionen til at vælge nogen, der paa dens Vegne kunde sammentræde med den eller dem, som paa Akademiets Vegne skulde deeltage i at giøre Forslagene, og eventualiter i Udførelsen af den Kgl Resolution.

Kunde De, hvis De deler min Anskuelse, bidrage til at et saadant Brev expederedes, mener jeg, at Sagen saaledes til Alles Tilfredshed vilde kunne afgiøres.

Ønsker De herom nærmere at tale med mig, er jeg til Tieneste.

Ders venskabeligt hengivne

d 23 Apr 1844

Collin

Arkivplacering
m31, nr. 25
Sidst opdateret 10.05.2011 Print