The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 413 of 10246
Sender Date Recipient
Waldemar Henrik Rothe [+]

Sender’s Location

Firenze

30.10.1804 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

[Udskrift:] À Mons. Mr. Thorwaldsen Sculpteur danois / á Rome.

Abstract

The theologian Waldemar Henrik Rothe thanks Thorvaldsen for his friendship during his stay in Rome. He wishes him happiness and fame and recommends the bearer of the letter, the young sculptor Joseph Kirchmayer. He reminds Thorvaldsen of some plaster casts which he has promised him.

See Original

Florenz d 30 Octob. 1804

Gode Ven!

Tak for vort Venskab i Rom, som jeg skal bære med mig hvor jeg end gaaer. Jeg haaber ogsaa, og er vis paa at De ikke vil glemme mig. lev lykkelig bliv fortjænt og erhold Deres Værd erkjændt af Verden som hidtil, saa har jeg kun lidet mere at ønske for Deres Vel. – Overbringeren af dette er Hr Kirchmajer, en lille, vakker Fyr, som jeg her har lært at kjænde. Han vil blive Billedhugger og danne sig nogle Aar i Rom. lad mig derfor have ham Deres Venskab og Deres Raad anbefalet. Han vil fortjæne det ved sin Beskedenhed og lærelyst og maaske ved en stræng Vens Hjælp kunne blive en agtværdig Mand i sit Fag. – Hils Madam Anna Maria og tænk imellem paa

Deres Ven
W H. Rothe

NB Gipsaftrykkene glemmer De ikke.

General Comment

Rothe skrev dette brev i Firenze på vej mod Paris for at overvære Napoleon 1.s kroning til kejser, der fandt sted 2.12.1804. Rothe strandede dog i Firenze, jf. Schubarts brev til Thorvaldsen af 26.11.1804, og nåede ikke frem i tide. Til gengæld overværede han kroningen af samme til konge over Italien i Milano i foråret 1805, jf. Anna von Sydow, op. cit.
Han omtales som “den elskværdige Rothe, der er rejst til Firenze” i brev af 1.11.1804 fra Stefano Borgia til Frederik Münter, jf. Øjvind Andreasen, op. cit.

Archival Reference
m2 1809, nr. 20
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Øjvind Andreasen (ed.): Aus dem Briefwechsel Friedrich Münters. Europäische Beziehungen eines dänischen Gelehrten, 1780-1830, vol. I, København og Leipzig 1944, p. 147.
  • Anna von Sydow (ed.): Wilhelm und Caroline von Humboldt in ihren Briefen, Berlin 1907, vol. II, p. 284 og 306.

Subjects
Recommendation or introduction letter, others · Plaster Casts, Other · Plaster Casts, Antique · Plaster Casts, Thorvaldsen's Works
Persons
Joseph Kirchmayer · Anna Maria Uhden
Last updated 14.10.2014 Print