30.10.1804

Sender

Waldemar Henrik Rothe

Sender’s Location

Firenze

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

[Udskrift:] À Mons. Mr. Thorwaldsen Sculpteur danois / á Rome.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The theologian Waldemar Henrik Rothe thanks Thorvaldsen for his friendship during his stay in Rome. He wishes him happiness and fame and recommends the bearer of the letter, the young sculptor Joseph Kirchmayer. He reminds Thorvaldsen of some plaster casts which he has promised him.

Document

Florenz d 30 Octob. 1804

Gode Ven!

Tak for vort Venskab i Rom, som jeg skal bære med mig hvor jeg end gaaer. Jeg haaber ogsaa, og er vis paa at De ikke vil glemme mig. lev lykkelig bliv fortjæntI og erhold Deres Værd erkjændt af Verden som hidtil, saa har jeg kun lidet mere at ønske for Deres Vel. – Overbringeren af dette er Hr KirchmajerII, en lille, vakkerIII Fyr, som jeg her har lært at kjænde. Han vil blive Billedhugger og danne sig nogle Aar i Rom. lad mig derfor have ham Deres Venskab og Deres Raad anbefalet. Han vil fortjæne det ved sin Beskedenhed og lærelyst og maaske ved en strængIV Vens Hjælp kunne blive en agtværdig Mand i sit Fag. – Hils Madam Anna MariaV og tænk imellem paa

Deres Ven
W H. Rothe

NB GipsaftrykkeneVI glemmer De ikke.

General Comment

Rothe skrev dette brev i Firenze på vej mod Paris for at overvære Napoleon 1.s kroning til kejser, der fandt sted 2.12.1804. Rothe strandede dog i Firenze, jf. Schubarts brev til Thorvaldsen af 26.11.1804, og nåede ikke frem i tide. Til gengæld overværede han kroningen af samme til konge over Italien i Milano i foråret 1805, jf. Anna von Sydow, op. cit.
Han omtales som “den elskværdige Rothe, der er rejst til Firenze” i brev af 1.11.1804 fra Stefano Borgia til Frederik Münter, jf. Øjvind Andreasen, op. cit.

Archival Reference

m2 1809, nr. 20

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Dvs. gøre sig fortjent til belønning, ære osv.; indlægge sig fortjenester, jf. Ordbog over det danske Sprog, pkt. 3.3.

  2. Den her beskrevne lille vakre fyr var den bayerske billedhugger Joseph Kirchmayer, der siden blev elev hos Antonio Canova. Det vides ikke, i hvor høj grad Thorvaldsen har efterkommet anmodningen fra Rothe. Der er indtil videre ikke flere spor efter Kirchmayer i Thorvaldsen-korrespondancen, hvilket tyder på, at bekendtskabet har været perifert.

  3. Kan udover fysisk skønhed, jf. Ordbog over det danske Sprog, dække over personlige egenskaber, som kvik, brav, elskværdig m.v. Antagelig sigtes her til Joseph Kirchmayers karaktertræk.

  4. Antagelig her i betydningen samvittighedsfuld, om måden hvorpå en person nøje følger eller arbejder efter bestemte (kunstneriske) principper, jf. Ordbog over det danske Sprog, pkt. 4.4.

  5. Thorvaldsens mangeårige kæreste/elskerinde Anna Maria Uhden.

  6. Det vides ikke hvilke gipsafstøbninger, der er tale om. Der kunne være tale om afstøbninger af antikke værker eller, mindre sandsynligt, afstøbninger af Thorvaldsens egne værker.

Last updated 14.10.2014