The Thorvaldsens Museum Archives

Back to R

Waldemar Henrik Rothe

Rothe rejste 1801-07 i Tyskland, Schweiz, Italien og Frankrig dels for sine studiers, dels sit helbreds skyld. Han omgikkes Thorvaldsen i Rom og færdedes i billedhuggerens bekendtskabskreds under sit ophold i Italien. Han kendte således Georg Zoëga og mødtes med C.F.F. Stanley på øen Ischia og i Napoli.

I brev af 30.10.1804 mindede han Thorvaldsen om nogle gipsafstøbninger, hvilket tyder på, at han har bestilt sådanne hos billedhuggeren. Denne bestilling, der både kan dække over afstøbninger af Thorvaldsens egne eller af antikke værker, vides der indtil videre intet om i dag.
I samme brev anbefalede han den unge bayerske billedhugger Joseph Kirchmayer til Thorvaldsen, da denne skulle uddanne sig i Rom under et toårigt studieophold 1804-06.

Rothe var brorsøn til Tyge Rothe. Han boede 1800-02 på Borchs Kollegium i København og blev siden sognepræst ved Trinitatis Kirke samme sted.

Last updated 21.05.2019

Waldemar Henrik Rothe

1777-1857 Danish Priest
To Thorvaldsen1 Doc.

Mentioned in6 Doc.