The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 30.10.1804

Kan udover fysisk skønhed, jf. Ordbog over det danske Sprog, dække over personlige egenskaber, som kvik, brav, elskværdig m.v. Antagelig sigtes her til Joseph Kirchmayers karaktertræk.

Last updated 30.07.2008