Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 413 af 10246
Afsender Dato Modtager
Waldemar Henrik Rothe [+]

Afsendersted

Firenze

30.10.1804 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

[Udskrift:] À Mons. Mr. Thorwaldsen Sculpteur danois / á Rome.

Resumé

Teologen Waldemar Henrik Rothe takker Thorvaldsen for venskabet i Rom og ønsker ham lykke og berømmelse i fremtiden.
Brevet overbringes af billedhuggeren Joseph Kirchmayer, som Rothe anbefaler til Thorvaldsens venskab og rådgivning. Han beder Thorvaldsen om at huske nogle lovede gipsafstøbninger.

Se original

Florenz d 30 Octob. 1804

Gode Ven!

Tak for vort Venskab i Rom, som jeg skal bære med mig hvor jeg end gaaer. Jeg haaber ogsaa, og er vis paa at De ikke vil glemme mig. lev lykkelig bliv fortjænt og erhold Deres Værd erkjændt af Verden som hidtil, saa har jeg kun lidet mere at ønske for Deres Vel. – Overbringeren af dette er Hr Kirchmajer, en lille, vakker Fyr, som jeg her har lært at kjænde. Han vil blive Billedhugger og danne sig nogle Aar i Rom. lad mig derfor have ham Deres Venskab og Deres Raad anbefalet. Han vil fortjæne det ved sin Beskedenhed og lærelyst og maaske ved en stræng Vens Hjælp kunne blive en agtværdig Mand i sit Fag. – Hils Madam Anna Maria og tænk imellem paa

Deres Ven
W H. Rothe

NB Gipsaftrykkene glemmer De ikke.

Generel kommentar

Rothe skrev dette brev i Firenze på vej mod Paris for at overvære Napoleon 1.s kroning til kejser, der fandt sted 2.12.1804. Rothe strandede dog i Firenze, jf. Schubarts brev til Thorvaldsen af 26.11.1804, og nåede ikke frem i tide. Til gengæld overværede han kroningen af samme til konge over Italien i Milano i foråret 1805, jf. Anna von Sydow, op. cit.
Han omtales som “den elskværdige Rothe, der er rejst til Firenze” i brev af 1.11.1804 fra Stefano Borgia til Frederik Münter, jf. Øjvind Andreasen, op. cit.

Arkivplacering
m2 1809, nr. 20
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Øjvind Andreasen (ed.): Aus dem Briefwechsel Friedrich Münters. Europäische Beziehungen eines dänischen Gelehrten, 1780-1830, vol. I, København og Leipzig 1944, p. 147.
  • Anna von Sydow (ed.): Wilhelm und Caroline von Humboldt in ihren Briefen, Berlin 1907, vol. II, p. 284 og 306.

Emneord
Anbefaling eller introduktionsskrivelse, øvrige · Gipsafstøbninger, andre · Gipsafstøbninger, antikke · Gipsafstøbninger, Thorvaldsens værker
Personer
Joseph Kirchmayer · Anna Maria Uhden
Sidst opdateret 14.10.2014 Print