30.10.1804

Afsender

Waldemar Henrik Rothe

Afsendersted

Firenze

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

[Udskrift:] À Mons. Mr. Thorwaldsen Sculpteur danois / á Rome.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Teologen Waldemar Henrik Rothe takker Thorvaldsen for venskabet i Rom og ønsker ham lykke og berømmelse i fremtiden.
Brevet overbringes af billedhuggeren Joseph Kirchmayer, som Rothe anbefaler til Thorvaldsens venskab og rådgivning. Han beder Thorvaldsen om at huske nogle lovede gipsafstøbninger.

Dokument

Florenz d 30 Octob. 1804

Gode Ven!

Tak for vort Venskab i Rom, som jeg skal bære med mig hvor jeg end gaaer. Jeg haaber ogsaa, og er vis paa at De ikke vil glemme mig. lev lykkelig bliv fortjæntI og erhold Deres Værd erkjændt af Verden som hidtil, saa har jeg kun lidet mere at ønske for Deres Vel. – Overbringeren af dette er Hr KirchmajerII, en lille, vakkerIII Fyr, som jeg her har lært at kjænde. Han vil blive Billedhugger og danne sig nogle Aar i Rom. lad mig derfor have ham Deres Venskab og Deres Raad anbefalet. Han vil fortjæne det ved sin Beskedenhed og lærelyst og maaske ved en strængIV Vens Hjælp kunne blive en agtværdig Mand i sit Fag. – Hils Madam Anna MariaV og tænk imellem paa

Deres Ven
W H. Rothe

NB GipsaftrykkeneVI glemmer De ikke.

Generel kommentar

Rothe skrev dette brev i Firenze på vej mod Paris for at overvære Napoleon 1.s kroning til kejser, der fandt sted 2.12.1804. Rothe strandede dog i Firenze, jf. Schubarts brev til Thorvaldsen af 26.11.1804, og nåede ikke frem i tide. Til gengæld overværede han kroningen af samme til konge over Italien i Milano i foråret 1805, jf. Anna von Sydow, op. cit.
Han omtales som “den elskværdige Rothe, der er rejst til Firenze” i brev af 1.11.1804 fra Stefano Borgia til Frederik Münter, jf. Øjvind Andreasen, op. cit.

Arkivplacering

m2 1809, nr. 20

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. gøre sig fortjent til belønning, ære osv.; indlægge sig fortjenester, jf. Ordbog over det danske Sprog, pkt. 3.3.

  2. Den her beskrevne lille vakre fyr var den bayerske billedhugger Joseph Kirchmayer, der siden blev elev hos Antonio Canova. Det vides ikke, i hvor høj grad Thorvaldsen har efterkommet anmodningen fra Rothe. Der er indtil videre ikke flere spor efter Kirchmayer i Thorvaldsen-korrespondancen, hvilket tyder på, at bekendtskabet har været perifert.

  3. Kan udover fysisk skønhed, jf. Ordbog over det danske Sprog, dække over personlige egenskaber, som kvik, brav, elskværdig m.v. Antagelig sigtes her til Joseph Kirchmayers karaktertræk.

  4. Antagelig her i betydningen samvittighedsfuld, om måden hvorpå en person nøje følger eller arbejder efter bestemte (kunstneriske) principper, jf. Ordbog over det danske Sprog, pkt. 4.4.

  5. Thorvaldsens mangeårige kæreste/elskerinde Anna Maria Uhden.

  6. Det vides ikke hvilke gipsafstøbninger, der er tale om. Der kunne være tale om afstøbninger af antikke værker eller, mindre sandsynligt, afstøbninger af Thorvaldsens egne værker.

Sidst opdateret 14.10.2014