Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til K

Joseph Kirchmayer

Kirchmayer stammede fra Bayern og blev anbefalet Thorvaldsen af teologen Waldemar Henrik Rothe i brev af 30.10.1804, som Kirchmayer selv må have overrakt Thorvaldsen i Rom.
Det vides ikke, i hvor høj grad Thorvaldsen har efterkommet anmodningen fra Rothe. Der er indtil videre ikke flere spor efter Kirchmayer i Thorvaldsen-korrespondancen, hvilket tyder på, at bekendtskabet har været perifert.
Kirchmayer selv har antagelig foretrukket den på daværende tidspunkt langt mere etablerede Antonio Canova, hos hvem han blev elev under sit legatophold i Rom 1804-06.

Kirchmayer blev siden bayersk hofbilledhugger i München.

Noack, op. cit., p. 314, angiver 1773 som fødeåret, Thieme-Becker 1775.

Referencer

  • Friedrich Noack: Das Deutschtum in Rom seit dem Ausgang des Mittelalters, Berlin & Leipzig 1927.

Sidst opdateret 08.08.2016

Joseph Kirchmayer

1775 (1773?)-1845 Tysk Billedhugger
Omtalt i1 dok.