The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 30.10.1804

Den her beskrevne lille vakre fyr var den bayerske billedhugger Joseph Kirchmayer, der siden blev elev hos Antonio Canova. Det vides ikke, i hvor høj grad Thorvaldsen har efterkommet anmodningen fra Rothe. Der er indtil videre ikke flere spor efter Kirchmayer i Thorvaldsen-korrespondancen, hvilket tyder på, at bekendtskabet har været perifert.

Last updated 11.06.2008