The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3691 of 10246
Sender Date Recipient
Hans Henrik Gunnerus [+]

Sender’s Location

Halden

Information on sender

Spor af segl.

19.2.1825 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A Monsieur / Monsr Alberto Thorvaldsen / Chevalier pp. / a / Fr. Hamburg. Rom.

Poststempel: “SUEDE” og “17 MA” og sort firkantet stempel: “K. S[XXXX] HAM[BURG] 1. MÄR[Z]” Der er ydermere skrevet en række tal med blyant, antagelig af Thorvaldsen, se brevteksten.

Abstract

Gunnerus has heard that the relief Caritas, cf. A598, will arrive in Copenhagen from Leghorn the following summer. Therefore he asks Thorvaldsen to change the covering letter so that it is addressed to Gunnerus’ children and not to Gunnerus himself or his wife. In this way, the relief will be secured for the family as a gift for the children and their education and cannot be confiscated.

See Original

Frederiksteen i Norge, d 19 Febr 1825

Deres Høivelbaarenhed Hr.
Etatsraad m.m. Thorvaldsen!

i Rom.

Uforglemmelige Velgjører! Tillad mig høigunstigst disse faa Linier: Fra min ædle og deeltagende Ven, den agtbare Pastor Bull i Kjøbenhavn, modtog jeg i Dag den for mig og alle Mine saa glædende Underretning, at i Følge en ham fra den hæderværdige Mand Hr. Auctionsdirecteur Fick indløbet Skrivelse, dat. Rom d. 25. Decb: 1824, som in Originali tilstilledes mig, vil Deres Høivelbaarenheds store Veldædighedsgave med en til Livorno forventende Kongl: dansk Fregat, Capt. Kaas, ankomme engang i denne Sommer til Kiøbenhavn, og just did vil Ankomsten for min elskelige Marmorkones og hendes to herlige Børn, være mig kjærest. Men jeg skulde her nedlægge den indstændige Bøn: at Addressebrevet, der ledsager Konstværket til Deres Høivelbaarenheds Commissionær i Kiøbenhavn – der naturligviis strax communicerer mig det Fornødne – ikke, hverken i Indhold eller Udskrivt nu maa lyde paa mit eller min Kones Navne, men blot til Assessor H.H. Gunnerus’s 7 Børn, med udtrykkelig Bestemmelse af Ejendom alene for dem. Ikkun under denne Addresse og denne Ordre: en Gave til Børnene, til deres Lærdom og Opdragelse, kan den ædle og høimodige Gave nu være sikker for Anfald.

Gud beskytte Dem! og lade Dem leve længe! Dette Ønske, og denne Røst lyder høit fra Norden, og ej mindst fra Norges Egne.

Med dette hjertelige Ønske fra mig og alle Mine, kalder jeg mig, paa deres og egne Vegne

Deres Høivelbaarenheds
dybærbødigste, taknemmeligste
og hengivneste Tjener
HH Gunnerus.


[på brevets forside ses nedenstående regnestykke]

22  
22  
22 88
22 88
  9190
General Comment

Brevet er del af en længere brevkorrespondance, der strækker sig over en årrække fra 1822 til 1833.
For nærmere gennemgang af forløbet, se referenceartikel.

Archival Reference
m10 1825, nr. 21
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Gifts from Thorvaldsen, Artworks · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1825 · Reliefs, Allegories · Reliefs, Christian Mythology · Thorvaldsen's Helpfulness · Thorvaldsen's Donation to Hans Henrik Gunnerus · Charity from Thorvaldsen Requested
Persons
Johan Christian Fick
Works
Last updated 07.01.2013 Print