The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 19.2.1825

Gunnerus beskriver her relieffet, som Thorvaldsen donerede til Gunnerus i brev af 24.5.1822. Relieffet Caritas, jf. A598 forestiller en kvinde med to børn. Dette motiv kaldes er en allegorisk fremstilling af den kristne næstekærlighed.
Se referenceartiklen for mere om Thorvaldsens værkdonation til Gunnerus.

Last updated 07.01.2013