The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3026 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

24.5.1822 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevudkastet.

Hans Henrik Gunnerus [+]

Recipient’s Location

Halden

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Thorvaldsen responds to Gunnerus’ letter of 16.3.1822. He feels sympathy for Gunnerus and his unhappy situation and has decided to help him. He offers donate a relief, Caritas, cf. A598, and will arrange for its shipment as soon as possible.

[Translation]

Velbyrdige Hr Hans Henrich Gunerus

i Frederikssteen i Norge

Rom le 24 Maj 1822

Jeg har imodtaget Deres Velbyrdigheds Skrivelse af 16 Marts som og Duplicat af samme under 30te. Marts. – Den Tilstand hvori Ds. Vhd. Fader og Forsørger for en talrig Familie for Tiden befinder Dem har bedrøvet mig og jeg besluttede strax for saavidt det staaer i mine indskrænkede Evner at bestræbe mig for at raade Bod paa samme. – Iblandt de Arbejder som for nærværende Tid befinde sig i mine Værkstæder er der en Basrelief med tre Figurer forestillende Hvad Italiænerne sædvanlig benævne en Carita nemlig en Groupe af en Moder med tvende Børn, som jeg troer maaskee kunde tjene til bemeldte Hensigt. Det er udført i den skjønneste Carariske Marmor, højt [tom plads levnet] bredt [tom plads levnet]. Jeg afstaaer Dem herved med fuldkommen Ejendomsret bemeldte Basrelief i Marmor som skal afgaae vel indpakket med allerførste til Livorno hvor hr. Vice Consul Marassi, Ridder af Danebrog, som jeg derom tilskriver vil aftale det Fornødne med Deres Landsmand h: Stub at bemeldte Kasse som snarest kan blive spederet enten directe til en Havn i det sydlige Norge eller og til Helsingøer. Jeg overlader til Ds. Vhd. om De maaskee selv vilde tilskrive enten hr. Conseiller de comerce et Vice Consul de S.M.D. Marassi eller hr. Stub et par Ord desangaaende.
Det vilde ubeskrivelig glæde mig hvis jeg ved bemeldte mit Arbejde kunde bidrage til at lindre Ds. Vhds. og kjære Families Tilstand. Anbefalende mig Deres venlige Ihukommelse er jeg stedse Ds. Velbyrdigheds

hengivne Ven og Tjener

General Comment

The draft is written in the Danish archeologist P.O. Brøndsted’s note book. The original letter is not known, but the letter was printed in Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, where the printed version differs considerably from this draft. Among other things, the printed version contains the missing dimensions of the relief and a P.S., where Thorvaldsen adds that he is enclosing an engraving, cf. E31,11, by Samuel Amsler after the relief Caritas, cf. A598.

The letter can also be seen as part of a long correspondence that stretches from 1822 to 1833. For more information about this, see the related article.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1578 II, Fol., p. 48.
Document Type Amanuensis
Draft by amanuensis P.O. Brøndsted
Thiele
Er i den afsendte udgave gengivet hos Thiele III, p. 147.
Other references

  • Det afsendte brev blev trykt i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, København 1822, nr. 76 p. 1202-1203.

Subjects
Gifts for Thorvaldsen, Artworks · Reliefs, Allegories · Reliefs, Christian Mythology · Thorvaldsen's Helpfulness · Thorvaldsen's Donation to Hans Henrik Gunnerus · Charity from Thorvaldsen Requested
Persons
Gerhard Stub
Works
Last updated 17.11.2015 Print