The Thorvaldsens Museum Archives

Back to G

Hans Henrik Gunnerus

Hans Henrik Gunnerus anmodede Thorvaldsen om hjælp den 16.3.1822. Efter eget udsagn var den norske jurist og toldkasserer uskyldigt fængslet for kassemangel (underslæb), og han bad derfor om Thorvaldsens finansielle støtte i form af et værk, der kunne udbydes i et lotteri som gevinst eller sælges ved auktion. Thorvaldsen besluttede sig for at skænke Gunnerus Caritas, marmorrelief, nu Vor Frue Kirke, København (jf. A598). På grund af retslige problemer blev værket dog først solgt til fordel for arvingerne efter Gunnerus’ død i fængslet i 1825, hvorefter det blev opsat i Vor Frue Kirke.

For mere om sagen, se referenceartiklen omhandlende Thorvaldsens værkdonation til Gunnerus.

References

  • Thiele III, p. 146-149.

Last updated 07.01.2013

Hans Henrik Gunnerus

1772-1825 Norwegian Toldkasserer
From Thorvaldsen2 Doc.
To Thorvaldsen8 Doc.
Total10 Doc.

To and from others1 Doc.
Mentioned in9 Doc.