The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 19.2.1825

Relieffet Caritas , jf. A598 ankom, ifølge Thiele III, p.253-254, til København medio september 1825 med briggen St. Croix under kaptajn Martinus Christian de Klauman. Se endvidere brevet af 24.9.1825 fra J.G. Adler til Thorvaldsen og referenceartiklen om Hjemsendelsen af værker 1825.

Last updated 07.01.2013