The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 19.2.1825

Gunnerus omtaler Thorvaldsen som sin velgører, da Thorvaldsen i brev af 24.5.1822 donerede relieffet Caritas , jf. A598 til Gunnerus, som økonomisk hjælp. For mere om Thorvaldsens værkdonation, se referenceartikel.

Last updated 07.01.2013