The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 19.2.1825

Gunnerus havde på dette tidspunkt siddet fængslet siden 1820 og havde efterhånden mistet al håb om at overleve sit fængselsophold, se endvidere brev af 29.1.1825. Eftersom Gunnerus sad fængslet for underslæb, var relieffet oprindeligt tiltænkt at indfri det beløb, Gunnerus var anklaget for, men som det fremgår af brevet, her ønsker Gunnerus nu, at pengene i stedet skal tilfalde hans familie og dermed ikke ende om gældserstatning. Se endvidere referenceartikel omhandlede Thorvaldsens værkdonation for mere information om Gunnerus’ fængsling.

Last updated 07.01.2013