The Thorvaldsens Museum Archives

Back to T

Thorvaldsen's Works, Cancellations

See also: Commissions, Survey · Thorvaldsen's Works, Commissioning · Thorvaldsen's Works, Contracts

8.6.1807

Adam Gottlob Detlef Moltke

Bertel Thorvaldsen

A.G.D. Moltke overfører 200 piastre for sin buste, jf. A212, og beklager forsinkelsen. Han ville ...

28.7.1810

Poul Scheel

Bertel Thorvaldsen

Scheel fortæller, at han har hørt, at Thorvaldsen endnu ikke har påbegyndt den buste, han har bes...

3.2.1811

Hans West

Bertel Thorvaldsen

West skriver i et forsøg på at afbryde forsendelsen af de værker som han har bestilt fra Thorvald...

28.3.1812

Otto Reedtz-Thott

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

18.9.1812

C.F. Høyer

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

23.1.1817

Guillaume Bertrand-Favre

Bertel Thorvaldsen

Bertrand-Favre afbestiller to basrelieffer, idet de ville komme til at hænge for højt. I stedet b...

9.3.1823

Franz Erwein von Schönborn

Johann Martin von Wagner

Schönborn har hørt, at Thorvaldsen vil udføre et nyt anakreontisk relief som pendant til de to al...

30.12.1828

Kirkebygningskommissionen

Bertel Thorvaldsen

Afbestilling af to marmor-kandelabre, som Thorvaldsen skulle udføre til alteret i Vor Frue Kirke,...

12.12.1840

Goethe-kommissionen

Bertel Thorvaldsen

Grundet utilfredshed i baglandet med manglende fremgang i Thorvaldsens udførelse af det planlagte...

19.12.1840

A.W. Pauli

Bertel Thorvaldsen

A.W. Pauli har fået svar fra Goethe-kommissionen sammen med et brev skrevet til Thorvaldsen, hvor...